Pro plátce

Informace pro plátce pojistného

Zde naleznete aktuální informace o platbách zdravotního pojištění pro samoplátce (OSVČ, OBZP) i zaměstnavatele. Vyplnit můžete i online žádosti o bezdlužnost fyzické osoby nebo organizace.

Jsem samoplátce

Přejděte do sekce informací pro samoplátce, tedy osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) i osoby, za něž je plátce pojistného stát.

Jsem zaměstnavatel

Prohlédněte si informace týkající se zaměstnavatelů.

Chci stručné informace

Přečtěte si nejdůležitější informace o platbách pojistného, jako je číslo účtu a výška sazeb pojistného.

Žádám o bezdlužnost

Přejděte na online vyplnění formulářů bezdlužnosti: