Orgány OZP

Orgány OZP

Správní rada OZP - Dozorčí rada OZP
Ve dnech 18. 1., 19. 1. a 20. 1. 2023 se konaly v souladu s příslušnými předpisy, zejména zákonem č. 280/1992 Sb. volby do Správní rady OZP a Dozorčí rady OZP pro IX. funkční období od 25. 2. 2023 do 25. 2. 2027.

Rozhodčí orgán OZP
Rozhodčí orgán OZP ve smyslu § 53 zákona č. 48/1997 Sb., může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při vyměřování pokut, penále nebo přirážek k pojistnému.

Revizní komise OZP
Revizní komise v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhoduje ve správním řízení.