Orgány OZP

Orgány OZP

Správní rada OZP - Dozorčí rada OZP
V souladu se zákonem č. 280/1992 Sb., v platném znění a vyhláškou MZ ČR č. 579/2006 Sb., v platném znění, se konaly dne 20. února 2019 volby do Správní rady OZP a Dozorčí rady OZP pro VIII. funkční období 2019 - 2023.

Rozhodčí orgán OZP
Rozhodčí orgán OZP ve smyslu § 53 zákona č. 48/1997 Sb., může odstraňovat tvrdosti, které by se vyskytly při vyměřování pokut, penále nebo přirážek k pojistnému.

Revizní komise OZP
Revizní komise v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, rozhoduje ve správním řízení.