Právní předpisy

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví je zřízena na základě zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, k tomu, aby prováděla veřejné zdravotní pojištění v souladu s platnými právními předpisy.

Dalšími nejdůležitějšími právními předpisy v této oblasti jsou zejména:

Tyto právní předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách na právním oddělení OZP, nebo na Portálu veřejné správy portal.gov.cz