Lékaři

Formuláře pro lékaře

Některé internetové prohlížeče mají problém správně zobrazit aktivní formulář - zde je návod řešení

ve formátu PDF
Recept
Dokument PDF | 700 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
Dokument PDF | 57 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči
Dokument PDF | 59 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů v ústavní péči
Dokument PDF | 100 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů v ústavní péči (pokračování)
Dokument PDF | 62 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči
Dokument PDF | 105 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči (pokračování)
Dokument PDF | 49 kB
ve formátu PDF
Zvlášť účtovaná léčiva a zdravotnické prostředky
Dokument PDF | 42 kB
ve formátu PDF
Stomatologické výrobky
Dokument PDF | 42 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů nepravidelné péče
Dokument PDF | 57 kB
ve formátu PDF
Poukaz na vyšetření/ošetření
Dokument PDF | 170 kB
ve formátu PDF
Poukaz na vyšetření/ošetření DP
Dokument PDF | 617 kB
ve formátu PDF
Poukaz na vyšetření/ošetření FT formát A4
Dokument PDF | 313 kB
ve formátu PDF
Poukaz na vyšetření/ošetření FT
Dokument PDF | 310 kB
ve formátu PDF
Poukaz na vyšetření/ošetření K
Dokument PDF | 148 kB
ve formátu PDF
Poukaz na vyšetření/ošetření ORP
Dokument PDF | 133 kB
ve formátu PDF
Poukaz na vyšetření/ošetření Z
Dokument PDF | 186 kB
ve formátu PDF
Průvodní list dávky
Dokument PDF | 24 kB
ve formátu PDF
Průvodní list datového nosiče
Dokument PDF | 54 kB
ve formátu PDF
Poukaz na brýle a optické pomůcky
Dokument PDF | 497 kB
ve formátu PDF
Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Dokument PDF | 591 kB
ve formátu PDF
Přehled vrácených zdravotnických prostředků
Dokument PDF | 78 kB
ve formátu PDF
Poukaz na foniatrickou pomůcku
Dokument PDF | 680 kB
ve formátu PDF
Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči
Dokument PDF | 1,5 MB
ve formátu PDF
Vyúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Dokument PDF | 364 kB
ve formátu PDF
Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně
Dokument PDF | 1,1 MB
ve formátu PDF
Návrh na umístění dítěte v ozdravovně
Dokument PDF | 470 kB
ve formátu PDF
Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně
Dokument PDF | 291 kB
ve formátu PDF
Výpis z receptu
Dokument PDF | 113 kB
ve formátu PDF
Žádanka o schválení (povolení)
Dokument PDF | 115 kB
ve formátu PDF
Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví
Dokument PDF | 251 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování ozdravenské péče
Dokument PDF | 58 kB
ve formátu PDF
Registrační list
Dokument PDF | 389 kB
ve formátu PDF
Faktura za období
Dokument PDF | 254 kB
ve formátu PDF
Faktura za dávky
Dokument PDF | 90 kB
ve formátu PDF
Příkaz ke zdravotnímu transportu
Dokument PDF | 439 kB
ve formátu PDF
Záznam o provozu zdravotnického vozidla
Dokument PDF | 68 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdrav. pracovníka v návštěvní službě
Dokument PDF | 708 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování výkonů záchranné služby
Dokument PDF | 92 kB
ve formátu PDF
Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem
Dokument PDF | 141 kB
ve formátu PDF
Přihláška registrovaných pojištěnců
Dokument PDF | 119 kB
ve formátu PDF
Žádost o předání zdravotních informací
Dokument PDF | 57 kB
ve formátu PDF
Výpis ze zdravotní dokumentace
Dokument PDF | 60 kB
ve formátu PDF
Protokol o předání pacienta
Dokument PDF | 63 kB
ve formátu PDF
Hlášení o zastupování lékaře
Dokument PDF | 104 kB
ve formátu PDF
Seznam nositelů výkonů
Dokument PDF | 54 kB