Lékaři

Formuláře pro lékaře

Některé internetové prohlížeče mají problém správně zobrazit aktivní formulář - zde je návod řešení

ve formátu PDF

Recept
Dokument PDF | 700 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
Dokument PDF | 57 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči
Dokument PDF | 59 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů v ústavní péči
Dokument PDF | 100 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů v ústavní péči (pokračování)
Dokument PDF | 62 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči
Dokument PDF | 105 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči (pokračování)
Dokument PDF | 49 kB

ve formátu PDF

Zvlášť účtovaná léčiva a zdravotnické prostředky
Dokument PDF | 42 kB

ve formátu PDF

Stomatologické výrobky
Dokument PDF | 42 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů nepravidelné péče
Dokument PDF | 57 kB

ve formátu PDF

Poukaz na vyšetření/ošetření
Dokument PDF | 170 kB

ve formátu PDF

Poukaz na vyšetření/ošetření DP
Dokument PDF | 617 kB

ve formátu PDF

Poukaz na vyšetření/ošetření FT formát A4
Dokument PDF | 313 kB

ve formátu PDF

Poukaz na vyšetření/ošetření FT
Dokument PDF | 310 kB

ve formátu PDF

Poukaz na vyšetření/ošetření K
Dokument PDF | 148 kB

ve formátu PDF

Poukaz na vyšetření/ošetření ORP
Dokument PDF | 133 kB

ve formátu PDF

Poukaz na vyšetření/ošetření Z
Dokument PDF | 186 kB

ve formátu PDF

Průvodní list dávky
Dokument PDF | 24 kB

ve formátu PDF

Průvodní list datového nosiče
Dokument PDF | 54 kB

ve formátu PDF

Poukaz na brýle a optické pomůcky
Dokument PDF | 497 kB

ve formátu PDF

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Dokument PDF | 591 kB

ve formátu PDF

Přehled vrácených zdravotnických prostředků
Dokument PDF | 78 kB

ve formátu PDF

Poukaz na foniatrickou pomůcku
Dokument PDF | 680 kB

ve formátu PDF

Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči
Dokument PDF | 1,1 MB

ve formátu PDF

Vyúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Dokument PDF | 364 kB

ve formátu PDF

Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně
Dokument PDF | 225 kB

ve formátu PDF

Návrh na umístění dítěte v ozdravovně
Dokument PDF | 141 kB

ve formátu PDF

Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně
Dokument PDF | 177 kB

ve formátu PDF

Výpis z receptu
Dokument PDF | 113 kB

ve formátu PDF

Žádanka o schválení (povolení)
Dokument PDF | 115 kB

ve formátu PDF

Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví
Dokument PDF | 251 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování ozdravenské péče
Dokument PDF | 58 kB

ve formátu PDF

Registrační list
Dokument PDF | 389 kB

ve formátu PDF

Faktura za období
Dokument PDF | 254 kB

ve formátu PDF

Faktura za dávky
Dokument PDF | 90 kB

ve formátu PDF

Příkaz ke zdravotnímu transportu
Dokument PDF | 439 kB

ve formátu PDF

Záznam o provozu zdravotnického vozidla
Dokument PDF | 68 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdrav. pracovníka v návštěvní službě
Dokument PDF | 708 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování výkonů záchranné služby
Dokument PDF | 92 kB

ve formátu PDF

Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem
Dokument PDF | 141 kB

ve formátu PDF

Přihláška registrovaných pojištěnců
Dokument PDF | 119 kB

ve formátu PDF

Žádost o předání zdravotních informací
Dokument PDF | 57 kB

ve formátu PDF

Výpis ze zdravotní dokumentace
Dokument PDF | 60 kB

ve formátu PDF

Protokol o předání pacienta
Dokument PDF | 63 kB

ve formátu PDF

Hlášení o zastupování lékaře
Dokument PDF | 104 kB

ve formátu PDF

Seznam nositelů výkonů
Dokument PDF | 54 kB