Skupina OZP

OZP servis s.r.o.

Sídlo: Praha 2, Fügnerovo náměstí 1807/2, PSČ 120 00
IČO: 266 88 697
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87456
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: distribuce elektřiny; obchod s elektřinou; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Dceřiná společnost OZP patřící do koncernu OZP.

Vitapharma, s.r.o.

Sídlo: Praha 7 - Holešovice, Tusarova 1152/36, PSČ 170 00
IČO: 289 60 149
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 156002
Právní forma: společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: veřejné lékárenství; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Dceřiná společnost společnosti OZP servis s.r.o, patřící do koncernu OZP.

PREVENCE

Sídlo: Praha 2, Fügnerovo náměstí 1807/2, PSČ 120 00
IČO: 677 98 292
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 58844
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob
Předmět činnosti: předmětem činnosti sdružení je zejména:
- hájit zájmy členů sdružení v oblasti zdravotních služeb,
- rozvoj a vytváření podmínek pro zlepšení zdravotních služeb,
- zastupování členů sdružení před státními a jinými institucemi
  v oblasti zdravotních služeb,
- příprava a realizace zdravotně preventivních programů.
Zájmové sdružení právnických osob PREVENCE (členové: OZP a společnost Vitalitas pojišťovna, a.s.) patřící do koncernu OZP.

Vitalitas pojišťovna, a.s.

www.vitalitas.cz