Výzva k podání žádosti o účast OZP na projektech souvisejících s péčí o zdraví

Zadavatel: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen „OZP“)
Sídlem: Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4
Zastoupený: Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel
IČO: 47114321
Kontaktní osoba zadavatele:Pavel Sládek, marketingový specialista
Email: pavel.sladek@ozp.cz
Telefon: (+420) 261 105 404
Termín pro podání žádosti:O účast na projektu lze zažádat vždy nejpozději do 28. 2. daného kalendářního roku.
O účast na akci lze zažádat vždy nejpozději do 30. 11. daného kalendářního roku.
Možnosti doručení žádosti:Vyplněnou žádost o účast OZP na projektu/akci je možné doručit OZP poštou, datovou schránkou, osobně, e-mailem, přes elektronickou podatelnu.

OZP si Vám dovoluje oznámit svůj úmysl účastnit se projektů pro veřejnost souvisejících primárně s péčí o zdraví a posláním zdravotní pojišťovny OZP či jiných společensky prospěšných aktivit.
Oblasti a aktivity podporovaných projektů jsou uvedeny níže.

Podporované oblasti a aktivity

Účast OZP může být realizována na projektech, jejichž cílem jsou následující oblasti a aktivity:

  • podpora sportovních aktivit,
  • podpora společensky odpovědných aktivit spojených především se zdravím,
  • zdravá strava a zdravý životní styl,
  • prevence civilizačních chorob, závislostí apod.,
  • podpora zdravé firemní kultury a to v rámci organizací, společností i OSVČ,
  • podpora zdravotně postižených

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Příloha č. 1 – Žádost o účast OZP na projektu/akci
Dokument PDF | 900 kB

Facebook YouTube Twitter Linkedin
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies    Rozumím