Elektronická úřední deska OZP

Zdravotní pojišťovna doručuje písemnosti ve správním řízení veřejnou vyhláškou v případě, kdy jí není znám pobyt nebo sídlo účastníka řízení, nebo v případě, že se účastník řízení nezdržuje na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které pojišťovně oznámil.
Poslední den patnáctidenní lhůty se považuje za den doručení.

Kliknutím na název se zobrazí celý text oznámení. Dokumenty jsou ve formátu PDF a otevřou se do nového okna.

Datum Název
5.8.2022 ve formátu PDF Plátci pojistného fyzické osoby / zaměstnavatelé
Dokument PDF | 1,3 MB
ve formátu PDFNávod na vyhledávání v oznámeních
Dokument PDF | 555 kB