Obecné informace

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2070101041/0710
Pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ9707100000002070101041
SWIFT kód: CNBACZPP

 

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí:
  • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
  • jako konstantní symbol platby 0858 (při bezhotovostní platbě) nebo 0859 (při platbě složenkou)
Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:
  • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci.
    IČ je 8místné
    , pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava, a není-li speciálně sjednáno, tvoří ho dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.
    Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. "0000123400".
  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

 

Zálohy na pojistné

Důležitá informace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) o výši záloh:

pro rok 2021:

pro rok 2020:

Splatnost záloh na pojistné: Od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí,
do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.