Smlouvy a cenová ujednání s poskytovateli zdravotních služeb

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) jako první zaměstnanecká zdravotní pojišťovna zahájila na svém webu zveřejňování smluv a cenových ujednání s poskytovateli zdravotních služeb.

Smlouvy a dodatky jsou zveřejňovány postupně podle jednotlivých skupin a i způsob vyhledávání bude průběžně upravován podle aktuálního stavu technických a organizačních možností. Základním výběrovým kritériem je aktuálně identifikační číslo (IČ) poskytovatele, které mohou zájemci najít ve veřejně dostupných registrech a aktuálně je dostupná většina smluv v segmentu akutní i následné lůžkové péče.