Klienti

Elektronické formuláře

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Formulář pro přihlášení k OZP
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Application form - English version
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Formulář pro osoby vracející se z EU/ESVO/UK a smluvních států
Dokument PDF | 1,8 MB

ve formátu PDF

Obecná žádost
Dokument PDF | 550 kB

ve formátu PDF

Application - English version
Dokument PDF | 670 kB

ve formátu PDF

Oznámení změn pojištěnce (osobní údaje, změna zaměstnání, mateřská dovolená, péče o dítě, důchod, apod.)
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Oznámení změn skutečností pro úhradu doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely - invalidita
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce
Dokument PDF | 750 kB

ve formátu PDF

Plná moc k udělení zástupu v aplikaci VITAKARTĚ
Dokument PDF | 90 kB

ve formátu PDF

Čestné prohlášení - pojistné hrazeno státem (osoby pečující o děti)
Dokument PDF | 807 kB

ve formátu PDF

Prohlášení o těžišti zájmů v EU, EHP, Švýcarsku
Dokument PDF | 900 kB

ve formátu PDF

Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí
Dokument PDF | 900 kB

Zdravotní programy

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku pro těhotné a novorozence
Dokument PDF | 950 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku pro onkologicky nemocné klienty
Dokument PDF | 890 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve
Dokument PDF | 896 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve s medailí či zlatým křížem, dárce kostní dřeně nebo dárce orgánu
Dokument PDF | 910 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku v rámci programu "Stop kouření"
Dokument PDF | 870 kB

ve formátu PDF

Žádost o příspěvek pro klienty s nízkobílkovinnou dietou
Dokument PDF | 880 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na očkování
Dokument PDF | 922 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na očkování proti chřipce
Dokument PDF | 881 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku pro děti s obezitou
Dokument PDF | 880 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na vitamíny pro seniory
Dokument PDF | 890 kB

ve formátu PDF

Žádost o příspěvek na nutriční poradenství pro vybrané chronicky nemocné klienty
Dokument PDF | 880 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na dentální hygienu
Dokument PDF | 894 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na preventivní vyšetření „STOP“
Dokument PDF | 877 kB

ve formátu PDF

Žádost o potvrzení na příspěvek na mobilitu
Dokument PDF | 880 kB

ve formátu PDF

Závazná přihláška k ozdravnému pobytu
Dokument PDF | 260 kB

ve formátu PDF

Léčebný plán - Péče o chronické pacienty, Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dokument PDF | 300 kB

Zdravotní péče v zahraničí

ve formátu PDF

Žádost o předchozí souhlas k vyžádané péči v zahraničí
Dokument PDF | 150 kB

ve formátu PDF

Žádost o refundaci nákladů za péči v zahraničí
Dokument PDF | 1,2 MB

Výpis z osobního účtu pojištěnce můžete jednoduše získat pomocí VITAKARTY

Výpis z účtu zdravotních výkonů pro pojištěnce je jednou ze základních funkcí aplikace VITAKARTY. Pro její uživatele tedy není zapotřebí papírového formuláře Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce.