Klienti

Elektronické formuláře

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Formulář pro přihlášení k OZP
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Application form - English version
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Formulář pro osoby vracející se z EU/ESVO/UK a smluvních států
Dokument PDF | 1,8 MB

ve formátu PDF

Obecná žádost
Dokument PDF | 550 kB

ve formátu PDF

Application - English version
Dokument PDF | 670 kB

ve formátu PDF

Oznámení změn pojištěnce (osobní údaje, změna zaměstnání, mateřská dovolená, péče o dítě, důchod, apod.)
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Oznámení změn skutečností pro úhradu doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely - invalidita
Dokument PDF | 2 MB

ve formátu PDF

Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce
Dokument PDF | 750 kB

ve formátu PDF

Plná moc k udělení zástupu v aplikaci VITAKARTĚ
Dokument PDF | 90 kB

ve formátu PDF

Čestné prohlášení - pojistné hrazeno státem (osoby pečující o děti)
Dokument PDF | 807 kB

ve formátu PDF

Prohlášení o těžišti zájmů v EU, EHP, Švýcarsku
Dokument PDF | 900 kB

ve formátu PDF

Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí
Dokument PDF | 900 kB

Zdravotní programy

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku pro těhotné a novorozence
Dokument PDF | 848 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve
Dokument PDF | 875 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve s medailí či zlatým křížem, dárce kostní dřeně nebo dárce orgánu
Dokument PDF | 895 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku - základní kupóny (dentální hygiena, očkování, vitaminy pro seniory)
Dokument PDF | 851 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku - kupony pro chronicky nemocné (kupon pro onkologicky nemocné, pro děti s obezitou, nutriční poradenství, nízkobílkovinná dieta) Dokument PDF | 855 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na preventivní vyšetření „STOP“
Dokument PDF | 865 kB

ve formátu PDF

Návrh na příspěvek na léčebně ozdravný pobyt
Dokument PDF | 860 kB

ve formátu PDF

Žádost příspěvek na ozdravný pobyt
Dokument PDF | 844 kB

ve formátu PDF

Žádost o potvrzení na příspěvek na mobilitu
Dokument PDF | 880 kB

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku v rámci programu "Stop kouření"
Dokument PDF | 847 kB

ve formátu PDF

Léčebný plán - Péče o chronické pacienty, Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dokument PDF | 300 kB

Zdravotní péče v zahraničí

ve formátu PDF

Žádost o předchozí souhlas k vyžádané péči v zahraničí
Dokument PDF | 150 kB

ve formátu PDF

Žádost o refundaci nákladů za péči v zahraničí
Dokument PDF | 1,2 MB

Výpis z osobního účtu pojištěnce můžete jednoduše získat pomocí VITAKARTY

Výpis z účtu zdravotních výkonů pro pojištěnce je jednou ze základních funkcí aplikace VITAKARTY. Pro její uživatele tedy není zapotřebí papírového formuláře Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce.