Klienti

Elektronické formuláře

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Formulář pro přihlášení k OZP
Dokument PDF | 2 MB
ve formátu PDF
Application form - English version
Dokument PDF | 2 MB
ve formátu PDF
Formulář pro osoby vracející se z EU/ESVO/UK a smluvních států
Dokument PDF | 1,8 MB
ve formátu PDF
Obecná žádost
Dokument PDF | 550 kB
ve formátu PDF
Application - English version
Dokument PDF | 670 kB
ve formátu PDF
Oznámení změn pojištěnce (osobní údaje, změna zaměstnání, mateřská dovolená, péče o dítě, důchod, apod.)
Dokument PDF | 2 MB
ve formátu PDF
Oznámení změn skutečností pro úhradu doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely - invalidita
Dokument PDF | 2 MB
ve formátu PDF
Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce
Dokument PDF | 750 kB
ve formátu PDF
Plná moc k udělení zástupu v aplikaci VITAKARTĚ
Dokument PDF | 90 kB
ve formátu PDF
Čestné prohlášení - pojistné hrazeno státem (osoby pečující o děti)
Dokument PDF | 807 kB
ve formátu PDF
Prohlášení o těžišti zájmů v EU, EHP, Švýcarsku
Dokument PDF | 900 kB
ve formátu PDF
Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí
Dokument PDF | 900 kB

Zdravotní programy

ve formátu PDF
Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve
Dokument PDF | 875 kB
ve formátu PDF
Žádost o čerpání kreditu/příspěvku pro dárce krve s medailí či zlatým křížem, dárce kostní dřeně nebo dárce orgánu
Dokument PDF | 895 kB
ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku pro těhotné a novorozence
Dokument PDF | 848 kB
ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku - základní kupóny (dentální hygiena, očkování, vitaminy pro seniory)
Dokument PDF | 851 kB
ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku - kupony pro chronicky nemocné (kupon pro onkologicky nemocné, pro děti s obezitou, nutriční poradenství, nízkobílkovinná dieta)
Dokument PDF | 855 kB
ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku na preventivní vyšetření „STOP“
Dokument PDF | 865 kB
ve formátu PDF
Návrh na příspěvek na léčebně ozdravný pobyt
Dokument PDF | 860 kB
ve formátu PDF
Žádost příspěvek na ozdravný pobyt
Dokument PDF | 844 kB
ve formátu PDF
Žádost o potvrzení na příspěvek na mobilitu
Dokument PDF | 880 kB
ve formátu PDF
Žádost o čerpání příspěvku v rámci programu "Stop kouření"
Dokument PDF | 847 kB
ve formátu PDF
Léčebný plán - Péče o chronické pacienty, Souhlas se zpracováním osobních údajů
Dokument PDF | 300 kB

Zdravotní péče v zahraničí

ve formátu PDF
Žádost o předchozí souhlas k vyžádané péči v zahraničí
Dokument PDF | 150 kB
ve formátu PDF
Žádost o refundaci nákladů za péči v zahraničí
Dokument PDF | 1,2 MB

Výpis z osobního účtu pojištěnce můžete jednoduše získat pomocí VITAKARTY

Výpis z účtu zdravotních výkonů pro pojištěnce je jednou ze základních funkcí aplikace VITAKARTY. Pro její uživatele tedy není zapotřebí papírového formuláře Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce.