Zaměstnavatel

Tyto informace jsou určeny zaměstnavatelům.

Můžete si také přečíst informace pro samoplátce, tedy osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

K dispozici jsou i stručně shrnuté obecné informace pro všechny plátce.

Základní informace pro zaměstnavatele

Zjistěte si základní informace o postupech, které je nutno dodržovat v souladu se zákonem uloženou oznamovací povinností zaměstnavatelů. K dispozici jsou i všechny nutné formuláře ke stažení.

Sazby pojistného

Seznamte se s aktuálními sazbami pojistného.

Časté dotazy

V sekci častých dotazů odpovídáme na nejčastější otázky, které zaměstnavatelé pokládají.

Není-li vám přesto něco jasné, kontaktujte libovolnou pobočku OZP nebo Asistenční službu OZP. Rádi se vám budeme věnovat v řešení vašich požadavků.