Informace o pojištění u OZP

Zdravotní pojištění rychle a přehledně

Adresy

Nejdůležitější adresou, kam můžete směřovat svoje dopisy, formuláře a další poštovní zásilky, je centrála pojišťovny:

OZP, Roškotova1/1225, 140 00 Praha 4.

Prohlédněte si také kontaktní informace k ostatním pracovištím.

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2070101041 / 0710

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí:

Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:

Jak se přihlásit k OZP?

Zdravotní pojišťovnu lze měnit vždy k 1. lednu a 1. červenci, přičemž přihláška musí být podána do 3 měsíců před tímto datem (tj. do 31.3., resp. 30.9.)

  1. Pokud se chcete stát pojištěncem OZP, stačí přes internet vyplnit elektronickou přihlášku.
  2. Rovněž můžete navštívit některou z poboček či expozitur OZP, kde vám naši pracovníci ochotně pomohou s vyplněním přihlášky a evidenčního listu
  3. Případně můžete přihlášku vyplnit na webu, vytisknout a zaslat na nejbližší pracoviště OZP poštou.

Zbytek za Vás již zařídí OZP a průkaz pojištěnce OZP obdržíte poštou.

Zálohy na pojistné v roce 2024

Důležitá informace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) o výši záloh pro rok 2024:

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF
Formulář pro přihlášení k OZP
Dokument PDF | 2 MB