Atlas doktorů OZP

Atlas doktorů OZP

Detailní kontaktní informace o lékařích, kteří jsou smluvními partnery OZP, snadno najdete prostřednictvím webové aplikace "Atlas doktorů". Aplikace umožňuje vyhledávat podle okresu i obce, druhu lékařské péče a druhu zdravotního zařízení.

Seznam zubních lékařů

Pro snadné vyhledání zubního lékaře je k dispozici webová aplikace od serveru Dent.cz, který provozuje Česká stomatologická komora:

Seznam eviduje zubní lékaře, kteří registrují nové pacienty. Obsahuje i údaje o tom, s jakou zdravotní pojišťovnou mají uzavřenou smlouvu. Seznam je zveřejněn na základě informací dobrovolně poskytnutých lékaři.

Seznam zubních pohotovostí

Pro snadné vyhledání zubní pohotovosti je k dispozici webová aplikace od serveru Dent.cz, který provozuje Česká stomatologická komora:

V tomto seznamu jsou podle krajů zobrazena místa, ve kterých je zajištěna zubní pohotovostní služba buď centrálně, nebo v ordinacích zubních lékařů. Telefonní kontakt nebo internetová adresa je odkazem na místo, na kterém je možné získat podrobnější informace, případně rozpis služeb.

Místní a časová dostupnost hrazených služeb

Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, je definováno právo pojištěnce na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli příslušné zdravotní pojišťovny, a v souvislosti s tím je pojišťovnám dána povinnost definovanou dostupnost pro své pojištěnce zajistit.

Zdravotní pojišťovny zajišťují svým pojištěncům:

Jednotlivé konkrétní dojezdové doby vyjadřující místní dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění podle oborů, zvlášť pro ambulantní a lůžkové poskytovatele jsou dány přílohou č. 1 nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti.
Plánované hrazené služby se lhůtou časové dostupnosti jsou přílohou č. 2 téhož nařízení.

Zdravotní pojišťovna odpovídá za zajištění místní i časové dostupnosti svým pojištěncům pomocí svých smluvních partnerů.

Detailní kontaktní informace o lékařích, kteří jsou smluvními partnery OZP, snadno najdete prostřednictvím aplikace "Atlas doktorů" - viz výše.

Pojištěncům OZP je rovněž po snadné registraci do aplikace VITAKARTA zdarma k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Asistenční služba OZP - partner pro konzultaci zdravotních potíží zdarma online, která zároveň pomůže s event. zajištěním dostupnosti zdravotní péče - vyhledáním či objednáním k lékaři.