Plátci

Obecné žádosti

ve formátu PDF

Obecná žádost
Dokument PDF | 550 kB

ve formátu PDF

Application - English version
Dokument PDF | 670 kB

ve formátu PDF

Žádost o vrácení přeplatku pojistného
Dokument PDF | 608 kB

ve formátu PDF

Application for Refund of the Overpayment of the Insurance Premium - English version
Dokument PDF | 836 kB

ve formátu PDF

Žádost o odstranění tvrdosti zákona
Dokument PDF | 671 kB

ve formátu PDF

Žádost o odstranění tvrdosti zákona včetně prohlášení
Dokument PDF | 769 kB

ve formátu PDF

Application for Elimination of Hardness of the Law - English version
Dokument PDF | 900 kB

ve formátu PDF

Prohlášení k žádosti o odstranění tvrdosti
Dokument PDF | 110 kB

ve formátu PDF

Žádost o splátkový kalendář
Dokument PDF | 650 kB

ve formátu PDF

Application for Payment Schedule - English version
Dokument PDF | 850 kB

ve formátu PDF

Žádost o vydání bezdlužnosti
Dokument PDF | 623 kB

ve formátu PDF

Application for Issuance of the Confirmation on Non-existence of the Debt
Dokument PDF | 828 kB

 

Formuláře pro OSVČ

Přehled OSVČ

ve formátu PDF

Doklad pro OSVČ při změně pojišťovny
Dokument PDF | 34 kB

ve formátu PDF

Čestné prohlášení - OSVČ (osoby pečující o děti)
Dokument PDF | 796 kB

ve formátu PDF

Čestné prohlášení - OSVČ - nulové příjmy
Dokument PDF | 602 kB

ve formátu PDF

Snížení záloh OSVČ
Dokument PDF | 2,3 MB

 

Formuláře pro zaměstnavatele

ve formátu PDF

Přihlášení, odhlášení nebo oznámení změn zaměstnavatele
Dokument PDF | 1 MB

ve formátu PDF

Application and notification of amendments regarding the employer - English version
Dokument PDF | 1,4 MB

ve formátu PDF

Vzor plné moci pro zaměstnavatele
Dokument PDF | 100 kB

ve formátu PDF

Plná moc pro Portál ZP
Dokument PDF | 60 kB

ve formátu PDF

Záznam o úrazu
Dokument PDF | 245 kB

ve formátu PDF

Záznam o úrazu - hlášení změn
Dokument PDF | 80 kB

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ)

ve formátu PDF Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) - elektronicky
Dokument PDF | 161 kB
 Pokud již máte nainstalován PDF prohlížeč (např. Adobe Acrobat Reader), tak je možné tento formulář vyplnit a uložit v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč, doporučujeme si tento formulář uložit do počítače a následně jej zpracovat s pomocí Adobe Acrobat Readeru.
ve formátu PDF

Hromadné oznámení zaměstnavatele (HOZ) - ruční vyplnění
         Dokument PDF | 167 kB

ve formátu PDF

Poučení k vyplňování HOZ
Dokument PDF | 224 kB

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ)

ve formátu PDF Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) - elektronicky
Dokument PDF | 157 kB
 Pokud již máte nainstalován PDF prohlížeč (např. Adobe Acrobat Reader), tak je možné tento formulář vyplnit a uložit v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč, doporučujeme si tento formulář uložit do počítače a následně jej zpracovat s pomocí Adobe Acrobat Readeru.
ve formátu PDF

Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (PPPZ) - ruční vyplnění
         Dokument PDF | 84 kB