Informace pro ukrajinské pojištěnce s udělenou dočasnou ochranou

Online prodloužení zdravotního pojištění (náhradní průkaz pojištěnce)

Můžete být registrován/a pouze u JEDNÉ zdravotní pojišťovny.

Vaší zdravotní pojišťovnou je OZP (207)

Máte první dočasnou ochranu?

Máte opakovanou dočasnou ochranu?

Ze zákona jste povinen / povinna:

Jak vysoké pojistné máte platit?

Jakým způsobem uhradit pojistné?

Číslo účtu 2070101041  
Kód banky 0710 ČNB
Konstantní symbol 0858 při převodu z účtu
0859 při úhradě poštovní poukázkou
Variabilní symbol Číslo pojištěnce  
 
QR kód pro platbu pojistného načtěte
ve vašem internetovém bankovnictví

Narodilo se Vám v České republice dítě?

Odjíždíte z České republiky?

KONTAKTY PRO KOMUNIKACI V UKRAJINŠTINĚ:

Klientské centrum OZP (ředitelství) Roškotova 1225/1, Praha 4

Telefonní linka + Whatsapp, Viber: +420 778 757 299

Telegram: @OZP207

Na shora uvedených kontaktech jsme vám k dispozici:

 

Ke stažení

Prohlášení pojištěnce k dlouhodobému pobytu v zahraničí - Dokument PDF | 900 kB
Formulář odevzdejte na kterékoliv pobočce OZP v ČR nebo zašlete elektronicky na: ozp@ozp.cz

 

Jak a kým je pojistné hrazeno?

• Děti před dovršením 18 let věku

• Osoby od 18 let věku (včetně), které nedovršily 65 let věku

• Osoby po dovršení 65 let věku

Jak nahlásit novou platební kategorii po uplynutí 150 dnů?

• OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná

• OBZP - osoba bez zdanitelných příjmů

• Zaměstnanec

• Uchazeč o zaměstnání

• Student

• Osoba pečující o dítě do 7 let/15 let

• Osoba zdravotně postižená/invalidní/závislá

Bližší informace naleznete v sekci FAQ

FAQ

 

Ještě nejste naším pojištěncem?

Po udělení dočasné ochrany je možné registraci u OZP provést osobně na kterékoliv naši pobočce nebo online na webu OZP.

 

Přihláška