Prodloužení dočasné ochrany a zdravotního pojištění

Publikováno: 10.4.2024  

Prodloužení dočasné ochrany - registrace a průběh

Prodloužení dočasné ochrany se týká osob, které ji získaly do konce roku 2023, a jejíž platnost vypršela 31.03.2024.

Registrace k prodloužení dočasné ochrany je možná pouze online prostřednictvím oficiálního webového portálu pro cizince.

Online registrace k prodloužení dočasné ochrany byla možná do 15.03.2024.

Žadateli se tím prodlužuje dočasná ochrana do 30.09.2024.

Po úspěšném provedení online registrace obdrží žadatel o prodloužení dočasné ochrany potvrzení o registraci s termínem, kdy se musí osobně dostavit na pracoviště Ministerstva vnitra pro vylepení vízového štítku s platností do 31.03.2025.

Jak si prodloužit zdravotní pojištění u OZP

Povinná účast v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR je spojena s udělením dočasné ochrany a platným vízem.

Pro prodloužení zdravotního pojištění u pojišťovny OZP předloží žadatel potvrzení obdržené na základě provedené online registrace. Zdravotní pojištění pak bude žadateli prodlouženo do 30.09.2024.

Pokud už žadatel osobně navštívil pracoviště Ministerstva vnitra a má v osobním dokladu vylepen nový vízový štítek s platností do 31.03.2025, potvrzení o zdravotním pojištění bude prodlouženo do data platnosti vízového štítku, tj. do 31.03.2025.

O náhradní průkaz pojištěnce s prodlouženou platností je možné požádat:

O zřízení aplikace Vitakarta je možné požádat osobně na kterékoliv pobočce OZP.Продовження тимчасового захисту та медичного страхування

Продовження тимчасового захисту-реєстрація та перебіг

Продовження тимчасового захисту стосується осіб, які отримали його до кінця 2023 року та термін дії якого закінчується до 31.03.2024.

Реєстрація на продовження тимчасового захисту можлива лише онлайн через офіційний веб-портал для іноземців.

Онлайн-реєстрація для продовження тимчасового захисту була можлива лише до 15 березня 2024 року.

Це продовжує тимчасовий захист заявника до 30 вересня 2024 року.

Після успішного завершення онлайн-реєстрації заявник на продовження тимчасового захисту отримає підтвердження про реєстрацію із зазначенням дати, коли він повинен особисто з’явитися до відділення Ministerstva vnitra для оримання візової вклейки з терміном дії до 31.03.2025 року.

Як продовжити медичне страхування у страховій компанії OZP

Обов’язкова участь у системі державного медичного страхування в Чехії пов’язана з наданням тимчасового захисту та дійсною візою.

Для продовження медичного страхування в страховій компанії OZP заявник подає підтвердження, отримане на підставі онлайн-реєстрації. Тоді медичне страхування заявника буде продовжено до 30 вересня 2024 року.

Якщо заявник вже особисто був у відділі Ministerstva vnitra і має в особистому документі (паспорті) нову візову вклейку, дійсну до 31.03.2025 року, термін дії медичного страхування буде продовжено до дати дії візової влейки, до 31.03.2025 року.

Оформити змінну страхову картку з подовженим терміном дії можна