Pro lékaře

Informace pro lékaře

Tato sekce sdružuje praktické informace pro smluvní lékaře OZP. K dispozici jsou aktuality týkající se lékařů, různé online služby včetně vstupu do lékařské aplikace VITAKARTA+, definice smluvního vztahu s OZP a mapa smluvních partnerů.

Informace pro lékaře za aktuální rok

Přečtěte si aktuality pro lékaře za tento rok roztříděné podle typu do kategorií ústavní péče, praktických lékařů, ambulantních specialistů a zdravotnických prostředků.

Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví přistoupila, tak jako ostatní zdravotní pojišťovny v ČR, k bonifikaci poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech. Od dnešního dne je zveřejněna výzva k podávání žádostí o bonifikaci poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech. Pro bližší informace a podání žádosti využijte tento odkaz.

Smluvní vztah s OZP

Přečtěte si detailní informace týkající se smluvního vztahu lékařů s OZP.

Online služby

K dispozici jsou následující online služby:

Vzor průkazu pojištěnce OZP

Prohlédněte si aktuální vzor průkazu pojištěnce OZP .