Přehled za rok 2020 musí OSVČ podat do 2. srpna

Pondělí 2. 8. 2021 je posledním dnem pro podání „Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020“. Klientům Oborové zdravotní pojišťovny pomůže ušetřit čas a administrativu aplikace VITAKARTA. Stačí vyplnit pouze několik údajů a kliknout na tlačítko odeslat.

Změna pro podání Přehledu OSVČ za rok 2020 byla uzákoněna novelou zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění účinnou od 10. dubna 2021. Srpnové datum se týká všech osob samostatně výdělečně činných, bez ohledu na to, zda podávají daňové přiznání samy, s daňovým poradcem, nebo ho nepodávají vůbec. Přehled za rok 2020 je OSVČ povinna předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna. Částku případného doplatku pojistného za rok 2020 je nutné uhradit do 8 dnů po podání Přehledu OSVČ.

Vyplněný a podepsaný formulář Přehled OSVČ za rok 2020 můžete do OZP doručit osobně nebo poštou: nebo podat elektronicky: DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ