Přehled OSVČ

Formuláře za rok 2021:

ve formátu PDFPřehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2021 - elektronicky
Dokument PDF | 109 kB
 Pokud již máte nainstalován PDF prohlížeč (např. Adobe Acrobat Reader), tak je možné tento formulář vyplnit a uložit v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč, doporučujeme si tento formulář uložit do počítače a následně jej zpracovat s pomocí Adobe Acrobat Readeru.
ve formátu PDF

Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2021 - ruční vyplnění
         Dokument PDF | 466 kB

ve formátu PDF

Poučení k formuláři Přehled OSVČ za rok 2021
Dokument PDF | 20 kB

Paušální režim - Formuláře za rok 2021:

Na tomto formuláři podává Přehled osoba samostatně výdělečně činná (dále jen "OSVČ"), která byla v roce 2021 (alespoň jeden měsíc) poplatníkem v paušálním režimu, ale její daň za rok 2021 není rovna paušální dani (např. má příjmy ze samostatné výdělečné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, stala se zaměstnancem, plátcem DPH nebo daň by rovna paušální dani byla, ale došlo k porušení některých dalších podmínek).

ve formátu PDFPřehled pro OSVČ v paušálním režimu za rok 2021 - elektronicky
Dokument PDF | 109 kB
 Pokud již máte nainstalován PDF prohlížeč (např. Adobe Acrobat Reader), tak je možné tento formulář vyplnit a uložit v prohlížeči Microsoft Internet Explorer. V případě, že používáte jiný internetový prohlížeč, doporučujeme si tento formulář uložit do počítače a následně jej zpracovat s pomocí Adobe Acrobat Readeru.
ve formátu PDF

Přehled pro OSVČ v paušálním režimu za rok 2021 - ruční vyplnění
         Dokument PDF | 466 kB

ve formátu PDF

Poučení k formuláři Přehled pro OSVČ v paušálním režimu za rok 2021
Dokument PDF | 20 kB

Formuláře za roky:

ve formátu PDF

2020
Dokument PDF | 114 kB

ve formátu PDF

2019
Dokument PDF | 108 kB

ve formátu PDF

2018
Dokument PDF | 108 kB

ve formátu PDF

2017
Dokument PDF | 109 kB

ve formátu PDF

2016
Dokument PDF | 118 kB

ve formátu PDF

2015
Dokument PDF | 288 kB

ve formátu PDF

2014
Dokument PDF | 285 kB

ve formátu PDF

2013
Dokument PDF | 129 kB

ve formátu PDF

2012
Dokument PDF | 120 kB

ve formátu PDF

2011
Dokument PDF | 122 kB

ve formátu PDF

2010
Dokument PDF | 94 kB

Poučení pro vyplnění Přehledu OSVČ na roky:

ve formátu PDF

2020
Dokument PDF | 180 kB

ve formátu PDF

2019
Dokument PDF | 67 kB

ve formátu PDF

2018
Dokument PDF | 350 kB

ve formátu PDF

2017
Dokument PDF | 288 kB

ve formátu PDF

2016
Dokument PDF | 65 kB

ve formátu PDF

2015
Dokument PDF | 65 kB

ve formátu PDF

2014
Dokument PDF | 65 kB

ve formátu PDF

2013
Dokument PDF | 62 kB

ve formátu PDF

2012
Dokument PDF | 54 kB

ve formátu PDF

2011
Dokument PDF | 56 kB

ve formátu PDF

2010
Dokument PDF | 62 kB

Důležité:

Přehled bude klientovi jako neúplný vrácen, nebude-li obsahovat následující údaje: