Dlouhý život pro všechny

Na to, jak důležitá je imunizace pro prevenci nemocí a ochranu života, upozorňuje každoročně, vždy na konci měsíce dubna, Evropský imunizační týden (EIW). Tématem již 17. ročníku této kampaně, která je součástí Světového imunizačního týdne, je letos „Dlouhý život pro všechny" a pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) se uskuteční ve dnech od 24. do 30. dubna 2022.

V rámci imunizačního týdne se odborníci a spolupracující organizace snaží, s ještě větší dávkou intenzity, informovat širokou veřejnost o významu vakcín, a to s cílem podpořit proočkovanost napříč všemi generacemi po celém světě. Na záchraně lidských životů se vakcíny významně podílejí již od roku 1798. Podle odhadu WHO očkování každý rok zabrání 2 až 3 milionům úmrtí.

Doposud nebyl objeven jiný účinnější a bezpečnější způsob prevence infekčních nemocí, než je očkování (též vakcinace, aktivní imunizace). Poselstvím Evropského imunizačního týdne je proto zdůraznit jeho důležitost. Pokles proočkovanosti je na světě považován za jednu z deseti největších zdravotních hrozeb.

Vakcíny poskytují příležitost a naději pro plnohodnotnější život. Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) přispívá svým pojištěncům na všechna očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, včetně aplikace očkovací látky, až do výše 1 000 Kč. Více informací ZDE >>

Čerpat příspěvky lze snadno, kdykoliv, online - prostřednictvím aplikace VITAKARTA nebo osobně na kterémkoliv kontaktním místě OZP.Odkazy:

SZÚ: Vše o očkování
WHO: European Immunization Week 2022 24 – 30 April 2022
World Immunization Week 2022 - 24 to 30 April
Proč se nechat očkovat?

Přílohy: