Kupon na očkování

Speciální příspěvek na očkování ve výši až 1 000 Kč je možné využít na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to včetně aplikace očkovací látky.

Platnost kuponu: 10. 1. - 30. 11. 2023

Akceptace účtenek: účtenky musí být vydané v roce 2023 a v době podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od vystavení. V lednu 2023 je možné v rámci programu využít i účtenky z prosince 2022.

Příspěvek lze využít pouze jednorázově bez ohledu na výši účtenky; v rámci jedné žádosti je možné využít více účtenek.

Podmínkou čerpání příspěvku je absolvování právními předpisy stanovené pravidelné preventivní prohlídky u praktického/dětského lékaře v uplynulých 2 letech.

Obecné podmínky čerpání kuponů:

Příspěvek mohou čerpat všichni stávající pojištěnci (bývalí, odchozí ani budoucí pojištěnci preventivní programy čerpat nemohou).

Příspěvek lze čerpat:

Příspěvky v rámci Kuponů lze čerpat bez ohledu na stav konta kreditů ve VITAKARTĚ.

Před čerpáním každého kuponu si pečlivě pročtěte specifická pravidla pro každý z Kuponů a obecné Podmínky pro čerpání zdravotně preventivních programů OZP.

Žádost pojištěnce o příspěvky je možné uplatnit pouze do vyčerpání plánovaných finančních prostředků (prostředky jsou určené na každý program zvlášť) či do data platnosti programu.

V případě vyčerpání finančních prostředků na daný program si OZP vyhrazuje právo ukončit program kdykoli během roku.

Dokumenty ke stažení

ve formátu PDF

Žádost o čerpání příspěvku na očkování
Dokument PDF | 880 kB