Klienti OZP nejčastěji odměňují své praktické lékaře a stomatology

Tisková zpráva

6. dubna 2022

Téměř 20 milionů korun přinesly lékařům body od více než 46 tisíc klientů Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), kteří se zapojili do druhého ročníku projektu "Odměňte svého lékaře za dobrou péči" v aplikaci VITAKARTA. Nejstaršímu pojištěnci OZP, který byl s přístupem svých ošetřujících lékařů za období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 spokojen, je úctyhodných 99 let. Nejlépe hodnocený lékař se může těšit na odměnu 36 000 korun.

Body, které mohou pojištěnci OZP v rámci toho projektu vždy v daném roce využít, obdrželo celkem 17 758 lékařů. Nejčastěji, stejně jako i v minulých ročnících, z oboru praktického lékařství, stomatologie či gynekologie. Výše částky, kterou OZP mezi ně pak na základě přiděleného počtu bodů rozdělila, je 19 749 064 Kč.

O tom, kteří lékaři si tuto zvláštní bonifikaci zaslouží ve 3. ročníku projektu, mohou pojištěnci OZP spolurozhodovat v aplikaci VITAKARTA až do 28. února 2023.

Více o projektu zde >>

Sledujte nás na: Facebook - Twitter - LinkedIn - Instagram - YouTube.

Kontakt pro média: Mgr. Nicol Lenertová - tisková mluvčí OZP - nicol.lenertova@ozp.cz, media@ozp.cz


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na více než 40 místech napříč Českou republikou. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.