Odměňte svého lékaře za dobrou péči

OZP je jedinou zdravotní pojišťovnou, ve které vy, naši pojištěnci, můžete spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny vašeho lékaře. Jak? Dejte nám vědět, kteří lékaři si zaslouží zvláštní bonifikaci. Přidělte jim v aplikaci VITAKARTA jednoduchým způsobem body v závislosti na tom, jak jste vnímali jejich chování, jednání, plánování a kontinuitu poskytované péče, dostatek informací či způsob komunikace. Péči poskytnutou v daném roce můžete odměnit nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku.

Projekt, který má za cíl nejenom poděkovat smluvním lékařům za jejich lidský a profesionální přístup v této nelehké době, ale zároveň je i motivovat k tomu, aby ošetřovali svoje pacienty s úctou a respektem, jsme spustili v dubnu 2020. Lékaři jsou odměňováni nikoliv z peněz vyčleněných na úhradu zdravotních služeb, ale z prostředků, které OZP uspořila na vlastních provozních nákladech.

Pro výši odměny jsou důležité body od vás pacientů - pojištěnců OZP, které po stanoveném termínu přepočítáme na koruny a lékařům vyplatíme. Pravidla* a příklady přidělování bodů najdete zde:

* OZP si vyhrazuje právo změny těchto pravidel v průběhu projektu "Bonifikace pro ambulantní poskytovatele zdravotních služeb za kvalitu poskytnuté péče hodnocenou ošetřeným pojištěncem".

 

Chci odměnit lékaře

 

Přihlásit do VITAKARTY      Jsem klient a chci VITAKARTU      Nejsem klient, ale chci VITAKARTU