OZP umožní odklad podání přehledu OSVČ

Tisková zpráva

20. března 2020

Oborová zdravotní pojišťovna umožní osobám samostatně výdělečně činným, tedy například živnostníkům, podat v letošním roce Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 později. Bez sankcí bude možné podat přehled OSVČ do 3. srpna, následná úhrada případného doplatku pojistného bude možná bez penále do 11. srpna 2020.

"V návaznosti na balíček opatření schválený Vládou ČR, jehož součástí je i možnost podat daňové přiznání později, i my upravujeme pravidla pro podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. V aktuální situaci chceme živnostníkům ulevit s placením případného doplatku na pojistném," vysvětluje Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny, a dodává, že případné přeplatky na pojistném bude OZP samozřejmě vracet standardně po podání přehledu OSVČ.

Klientská centra Oborové zdravotní pojišťovny jsou v tuto chvíli jako preventivní opatření proti šíření nákazy nemocí COVID-19 dočasně uzavřena. Přehled OSVČ lze však i nyní podat elektronicky prostřednictvím aplikace VITAKARTA, kde stačí vyplnit jen výši příjmů a výši výdajů a další údaje už si pojišťovna o svých klientech doplní sama. Živnostníkům tak šetří čas a administrativní zátěž.

Oborová zdravotní pojišťovna nebude uplatňovat sankci za podání přehledu OSVČ až do 3. srpna. Zároveň bude odpouštět vzniklé penále na základě institutu odstranění tvrdosti zákona. O to může klient požádat po podání přehledu OSVČ a pojišťovna žádostem zdůvodněním výskytem nemoci COVID-19 v České republice vždy vyhoví.

Ke dnešnímu dni podali OSVČ Oborové zdravotní pojišťovně už 14 991 přehledů o příjmech a výdajích. Z nich 9 343 bylo podáno elektronicky prostřednictvím aplikace VITAKARTA. To je o bezmála 500 podání více než za stejné období minulého roku.

Více podrobností o podání přehledů OSVČ elektronicky zde


VITAKARTA je dostupná:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.styrax.dol.android
Apple: https://apps.apple.com/cz/app/mvitakarta/id470845670
Web: https://www.ozp.cz/vtk

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit čistě online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz


Kontakt pro média: media@ozp.cz