Jak je to s úhradou poskytnuté odborné péče u zubních specialistů: stomatochirurgů, parodontologů, pedostomatologů a ortodontistů?

Standardní výkony těchto specialistů jsou zahrnuty v příloze č. 11 platné úhradové vyhlášky pro rok 2022, tj. č. 396/2021 Sb. a jsou tedy smluvním specialistům plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

K těmto specialistům Vás zpravidla posílá ošetřující praktický zubní lékař, u kterého jste zaregistrováni. Ten má za povinnost Vás delegovat ke specialistovi, který má s OZP uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Je-li tímto specialistou provedena zdravotní služba nad rámec úhrad stanovený zákonným předpisem - výkony nehrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění, např. implantace zubů, řízené tkáňové augmentace apod., je lékař oprávněn stanovit cenu za tyto nehrazené služby. V případě, že je pacient delegován k nesmluvnímu specialistovi, je tento oprávněn vybrat přímou platbu za poskytnutou zdravotní službu.

Stomatochirurgická pracoviště naleznete na stránkách https://www.atlasdoktoru.cz/ nebo https://www.ozp.cz/pro-klienty/smluvni-lekari-ozp