Změny v platbách pojistného na zdravotní pojištění pro rok 2017

Publikováno: 21.4.2023  

Od 1.1.2017 se mění sazby pojistného pro všechny kategorie plátců.

OSVČ - minimální vyměřovací základ pro výpočet pojistného u OSVČ byl pro rok 2017 stanoven ve výši 14 116 Kč. Z toho vyplývá, že minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ bude od 1.1.2017 činit 1 906 Kč.

OBZP - od 1.1.2017 se zvyšuje minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Vzhledem k tomu, že minimální mzda je současně vyměřovacím základem pro kategorii OBZP, zvyšuje se sazba pojistného pro OBZP na 1 485 Kč.

Zaměstnanci - minimální mzda je také minimálním vyměřovacím základem pro zaměstnance. Proto i minimální sazba pojistného za zaměstnané osoby činí od 1.1.2017 1 485 Kč.

 

Připomínáme, že od 1.1.2017 dochází také ke změně bankovního účtu OZP pro platby pojistného. Platby pojistného za měsíc prosinec tedy odvádějte již na nové číslo účtu 2070101041/0710.
Více informací naleznete zde: http://www.ozp.cz/pro-platce/obecne-informace