Obecné informace

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 10006-18432071/0100
Pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ9601000100060018432071
SWIFT kod: KOMBCZPP

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí:

  • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
  • jako konstantní symbol platby 0858 (při bezhotovostní platbě) nebo 0859 (při platbě složenkou)

Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:

  • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČO je 8 místné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označujícím vnitřní organizační členění, je za IČEM zprava, a není-li speciálně sjednáno tvoří ho dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.
    Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. "0000123400".
  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Zálohy na pojistné

Důležitá informace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) o výši záloh:

pro rok 2015:

  • minimální měsíční záloha OSVČ: 1 797 Kč
  • měsíční záloha OBZP: 1 242 Kč

pro rok 2016:

  • minimální měsíční záloha OSVČ: 1 823 Kč
  • měsíční záloha OBZP: 1 337 Kč

Splatnost záloh na pojistné: Od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí,
do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Facebook