Obecné informace

Bankovní spojení

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 10006-18432071/0100
Pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ9601000100060018432071
SWIFT kod: KOMBCZPP

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí:

  • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
  • jako konstantní symbol platby 0858 (při bezhotovostní platbě) nebo 0859 (při platbě složenkou)

Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:

  • jako variabilní symbol své platby , doplněné zprava na celkový počet 10 míst buď dvouciferným číslem, označujícím vnitřní organizační členění, pokud je má s OZP speciálně sjednáno, nebo dvěma nulami, v ostatních případech
  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Zálohy na pojistné v roce 2015

Důležitá informace pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) o výši záloh pro rok 2015:

  • minimální měsíční záloha OSVČ: 1 797 Kč
  • měsíční záloha OBZP: 1 242 Kč

Splatnost záloh na pojistné: Od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí,
do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.