Ochranný limit u doplatků za léky překročilo za letošní první tři měsíce téměř 12 000 pojištěnců OZP

Květen patří spolu se srpnem, listopadem a únorem k měsícům, ve kterých probíhá výpočet nároků na úhradu přeplatků ze započitatelných doplatků za léky. Co to znamená? Pokud kupujete často léky na předpis, na které doplácíte, tak pak můžete překročit takzvaný ochranný limit a máte nárok na vrácení přeplatku. Za první kalendářní čtvrtletí roku 2021 se nad limit dostalo 11 845 pojištěnců Oborové zdravotní pojišťovny. Celková výše vrácených přeplatků je 5 546 150 korun.

Nadlimitní doplatky vrací zdravotní pojišťovna 4x ročně automaticky, to do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, v němž byl limit překročen. Pojištěnci tak o ně nemusí ani žádat, ani hlídat jejich výši. Do nepočetnější skupiny, jež zákonem stanovený roční limit nejčastěji překročí, patří senioři nad 70 let, kteří s ohledem na věk a zdravotní stav patří k největším uživatelům léků. V měsících leden, únor a březen letošního roku se jich nad limit dostalo celkem 10 836 a výše částky, která mezi ně bude rozdělena, je 4 664 728 milionů korun.

Proč jsou limity na započitatelné doplatky za léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely vůbec stanoveny? Je to kvůli finanční ochraně právě těch, kdo platí pravidelně za léky velké sumy. Zejména nemoc či vážný úraz totiž mohou s rodinným rozpočtem pěkně zamávat.

Výše maximálních ročních doplatků za léky dle věkových kategorií:
      1000 korun- děti do 18 let (včetně 18letých)
      1000 korun- pojištěnci nad 65 let (včetně 65letých)
      500 korun- pojištěnci nad 70 let (včetně 70letých)
      500 korun- někteří invalidé
      5000 korun- pojištěnci od 19 let do 64 let

Výdaje za léky si lze zkontrolovat ve svém osobním účtu. Výpis z něj může pojištěnec OZP jednoduše získat pomocí VITAKARTY, není tak zapotřebí papírového formuláře Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce.

Výpis regulačních poplatků a započitatelných doplatků  zde >>