Prostřednictvím této nové služby, kterou jsme pro Vás, pojištěnce OZP, připravili, si můžete ověřit, jaké regulační poplatky a započitatelné doplatky, které jste od 1.1.2008 zaplatili u lékaře, ve zdravotnickém zařízení nebo v lékárně k datu zpracování, již eviduje OZP - Vaše zdravotní pojišťovna. Tento údaj je pro Vás důležitý především proto, že pokud překročíte zákonem stanovený limit za započitatelné doplatky a regulační poplatky, máte nárok na to, aby Vám OZP vždy do 60ti dnů po skončení čtvrtletí příslušný rozdíl uhradila.


Pro přístup k Vašemu výpisu stačí, když doplníte číslo Vašeho průkazu OZP a ověřovací údaj, kterým je orientační nebo popisné číslo domu Vašeho trvalého bydliště nahlášeného OZP (můžete použít libovolně jedno nebo druhé číslo).
číslo orientační     číslo popisné Poté klikněte na Zobraz

Následně se Vám zobrazí výpis dvou tabulek.

V první tabulce jsou v uvedeny jednotlivé položky započítávané do limitu včetně celkového součtu. Tyto údaje jsou pro Vás důležité!

POZOR. V některých případech se Vám může jako údaj doplatku v lékárně zobrazit 0, přestože jste v lékárně za lék doplatili. Je to proto, že do limitu se započítává pouze rozdíl mezi úhradou, kterou za Vás v rámci veřejného zdravotního pojištění zaplatí OZP a nejnižší cenou léku dostupného v ČR s obsahem stejné léčivé látky při stejné cestě podání. Pouze ve výjimečných případech, kdy předepisující lékař na receptu vyznačí, že předepsaný lék nelze nahradit jiným, se do limitu započítává doplatek na vyzvednutý lék v plné výši.

Údaje výpisu jsou vždy aktuální k datu, kdy se OZP o Vašem poplatku či doplatku dozvěděla z vyúčtování lékárny či zdravotnického zařízení.

Ve druhé tabulce jsou pouze pro Vaši informaci uvedené i další námi evidované poplatky, které jste v souvislosti s čerpáním zdravotní péče uhradili, ale do limitu se nezapočítávají.

• Upozornění OZP •
Pečlivě jsme se snažili zpřístupnit údaje, které potřebujete pro ověření poplatků a doplatků bez dalších identifikačních údajů. Přesto doporučujeme, abyste číslo Vašeho průkazu OZP chránili před zneužitím. Pokud se obáváte neoprávněného přístupu k těmto datům, kontaktujte nás a Váš přístup k výpisu bude zrušen. S žádostí o zrušení přístupu k výpisu regulačních poplatků a doplatků se můžete obrátit na telefonní informační centrum (261 105 555) nebo na kterékoliv přepážkové pracoviště OZP.