Klienti OZP nejčastěji odměňují své praktické lékaře a stomatology

Téměř 20 milionů korun přinesly lékařům body od více než 46 tisíc klientů Oborové zdravotní pojišťovny (OZP), kteří se zapojili do druhého ročníku projektu "Odměňte svého lékaře za dobrou péči" v aplikaci VITAKARTA. Nejstaršímu pojištěnci OZP, který byl s přístupem svých ošetřujících lékařů za období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022 spokojen, je úctyhodných 99 let. Nejlépe hodnocený lékař se může těšit na odměnu 36 000 korun.

Body, které mohou pojištěnci OZP v rámci toho projektu vždy v daném roce využít, obdrželo celkem 17 758 lékařů. Nejčastěji, stejně jako i v minulých ročnících, z oboru praktického lékařství, stomatologie či gynekologie. Výše částky, kterou OZP mezi ně pak na základě přiděleného počtu bodů rozdělila, je 19 749 064 Kč.

O tom, kteří lékaři si tuto zvláštní bonifikaci zaslouží ve 3. ročníku projektu, mohou pojištěnci OZP spolurozhodovat v aplikaci VITAKARTA až do 28. února 2023.