STOP infarktu, mrtvici a cukrovce

Tisková zpráva

17. května 2023

Ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda i diabetes mellitus patří mezi nejčastější civilizační onemocnění. Proto jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti a úmrtnosti jak mužů, tak žen. Mezi jejich nejvýznamnější rizikové faktory patří i kouření cigaret, vysoký krevní tlak, obezita či nedostatek pohybu.

Dlouhodobou závažnost těchto onemocnění potvrzuje i následující interní statistika OZP za poslední tři roky.

Tabulka: Počty pojištěnců OZP s vykázanou diagnózou:

 akutní infarkt myokarducévní mozkové příhodydiabetes mellitus
20201 51512 4128 874
20211 54912 8448 204
20221 60214 1058 033

Podle veřejně dostupných informací je v současné době v tuzemsku více než 1 milion diabetiků. Do roku 2030 stoupne jejich počet podle odhadů odborníků - diabetologů až na 1,3 milionu. Zdravotní situace české populace se totiž stále zhoršuje – přibývá lidí s nadváhou, což způsobuje nárůst počtu pacientů s cukrovkou druhého typu a s tím spojených přidružených onemocnění.

Nově zjištěných cévních mozkových příhod je v České republice kolem 25 tisíc každý rok. Jde o náhlou poruchu krevního oběhu mozku, která způsobuje nevratné poškození mozkové tkáně. Vždy vyžaduje co nejrychlejší lékařskou pomoc. Přesto až 30 % pacientů na následky způsobené cévní mozkovou příhodou umírá.

Podle České kardiologické společnosti trpělo selháním srdce v roce 2021 v Česku 122 tisíc pacientů, což je zhruba o 25 tisíc víc, než o deset let dříve. Příčin srdečního selhání je celá řada – např. prodělaný infarkt, neléčený vysoký tlak, cukrovka, nadváha, malá pohybová aktivita, ateroskleróza... Průměrný věk pacientů je kolem 65 let, ale výrazně přibývají i mladší.

Stejně jako u ostatních závažných civilizačních onemocnění je pro úspěšnost léčby zásadní včasné odhalení možných potíží. Za tím účelem umožňuje OZP svým pojištěncům absolvovat v rámci programu STOP infarktu komplexní preventivní vyšetření zdarma (včetně poslechu karotid, laboratorního biochemického vyšetření a EKG), nebo s příspěvkem až 1000 korun.

Podmínky programu STOP infarktu

Program STOP infarktu je pro pojištěnce OZP ve věku od 30 let do 55 let. Preventivní vyšetření doporučujeme absolvovat jedenkrát za rok, nejdříve však po uplynutí 12 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky.

V případě zájmu o vyšetření zdarma, tzn. bez platby na místě, si ze seznamu poskytovatelů zdravotních služeb vyberte vám vyhovujícího poskytovatele a telefonicky si u něj zajistěte termín vyšetření. Pro objednání můžete též využít Asistenční službu OZP.

V případě, že chcete využít jiného poskytovatele, který splňuje požadovanou odbornost, vyšetření zaplatíte na místě a následně můžete požádat o příspěvek 1 000 Kč v rámci Kuponů STOP.

Lékařskou zprávu o provedené preventivní prohlídce předejte svému registrujícímu lékaři. V případě patologického nálezu má povinnost zajistit vám následnou péči.