OZP zaplatí nemocnicím na doplatcích za zdravotní služby poskytnuté v roce 2021 více než 1 miliardu korun

Tisková zpráva

29. srpna 2022

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) dokončila výpočet finančního vyrovnání předběžných úhrad nemocnic za zdravotní služby poskytnuté v roce 2021.

Zejména z důvodu vysokých bonifikací a kompenzací za léčbu pacientů s COVID-19 bude na účty nemocnic do konce srpna uhrazena částka přesahující 1 miliardu Kč. Konečná výše úhrad za rok 2021 byla pro jednotlivé nemocnice stanovena v souladu s kompenzační vyhláškou vydanou Ministerstvem zdravotnictví.

"Bezprecedentní navýšení úhrad o více než 43 % ve srovnání s "předcovidovým" rokem 2019 výrazně vylepší hospodaření našich smluvních partnerů. Věřím, že tyto zdroje budou využity na zvýšení kvality a dostupnosti zdravotních služeb pro naše pojištěnce," říká generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil.

Kontakt pro média: Mgr. Nicol Lenertová - tisková mluvčí OZP - nicol.lenertova@ozp.cz, media@ozp.cz

Sledujte nás na: Facebook, Twitter, Instagram či YouTube.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 750 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na téměř 50 místech napříč Českou republikou. Svým klientům OZP poskytuje nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.