Oční vyšetření pojištěnců s cukrovkou přímo u diabetologů, které OZP hradí od 1.8.2022, pomůže včas odhalit komplikace vedoucí až ke slepotě

Tisková zpráva

18. srpna 2022

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) s chronickým onemocněním diabetes mellitus ("cukrovka") mají od 1. 8. 2022 snazší cestu k prevenci očních komplikací. Oftalmologické vyšetření diabetické retinopatie mohou absolvovat rovnou v ordinaci svého diabetologa.

OZP pomáhá svým pojištěncům pečovat o to nejcennější, co mají - o zdraví. Proto klade důraz na péči o pacienty s chronickými onemocněními. "Dobrá kompenzace chronických onemocnění umožňuje předcházet pozdním komplikacím a zlepšuje tak vyhlídky pacienta a kvalitu jeho života," říká zdravotní ředitelka OZP MUDr. Jitka Vojtová, MBA.

Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které postihuje v ČR téměř milion obyvatel. Podle doporučení odborné společnosti by diabetik měl preventivně periodicky podstupovat vyšetření, která obvyklé komplikace odhalí včas.

"Stává se, že doporučená vyšetření nemocný neabsolvuje, což je často způsobeno tím, že ke "svému" lékaři sice chodí, ale návštěva dalších odborníků mu komplikuje život nutností dalšího objednání, čekání, ale např. i potřebou rozkapání před vyšetřením očního pozadí. Jednou ze závažných komplikací onemocnění diabetes mellitus (cukrovka) je přitom právě diabetická retinopatie, která je vyšetřením očního pozadí zjišťována. Podle statistik je tato komplikace diabetu nejčastější příčinou slepoty pacientů produktivního věku prakticky ve všech průmyslově vyspělých zemích," upozorňuje zdravotní ředitelka Vojtová.

Do širšího povědomí odborné veřejnosti se nyní dostává využití umělé inteligence při vyhledávání diabetické retinopatie v ambulanci diabetologa. Od jejího využití se očekává zejména usnadnění přístupu pacientů k tomuto vyšetření a zlepšení komfortu pro pacienta. "OZP dlouhodobě podporuje při péči o všechny skupiny pacientů využívání moderních technologií, proto od samého počátku sledujeme se zájmem vývoj i kolem využití umělé inteligence pro diagnostiku diabetické retinopatie, ale samozřejmě i vývoj dalších novinek v diagnostice a péči o pacienty," říká generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil.

Je zřejmé, že nezůstane jen u jednoho kroku a tato cesta je správná i z pohledu vědeckého sekretáře České diabetologické společnosti MUDr. Jana Šoupala, Ph.D., který říká: "Oceňuji snahu OZP podpořit využití moderních technologií v diabetologii."

Pro smluvní partnery v oboru diabetologie má OZP od 1. 8. 2022 připravené výkony, které umožní využít novou technologii při péči o pojištěnce.

Kontakt pro média: Mgr. Nicol Lenertová - tisková mluvčí OZP - nicol.lenertova@ozp.cz, media@ozp.cz

Sledujte nás na: Facebook, Twitter, Instagram či YouTube.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 750 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na téměř 50 místech napříč Českou republikou.

OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.