Prohlášení Oborové zdravotní pojišťovny k záměru vlády snížit platbu za státní pojištěnce

Tisková zpráva

9. února 2022

O tom, že se vláda Petra Fialy chystá snížit platbu za státní pojištěnce na úroveň roku 2021, byla Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) informována přímo Ministerstvem zdravotnictví.

Tato skutečnost by znamenala snížení platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2022 o 14 mld. Kč ve srovnání s částkou, kterou zdravotní pojišťovny plánovaly ve svých pojistných plánech na rok 2022.

Zdravotně pojistné plány všech zdravotních pojišťoven byly pro rok 2022 sestaveny s celkovou zápornou bilancí 11,6 mld. Kč a snížení platby státu ztrátu ještě prohloubí.

OZP bude hledat všechny možné cesty ke snížení výdajů, ale vzhledem k již uzavřeným úhradovým dodatkům, bude prostor k úsporám v letošním roce jen omezený. Předpokládáme, že v souvislosti s oznámeným snížením platby státu a očekávanými dobrými výsledky hospodaření většiny poskytovatelů zdravotních služeb, již Ministerstvo zdravotnictví nebude vydávat další kompenzační vyhlášku, která by ještě zpětně navyšovala úhrady roku 2021.

Závěrem je nutné zdůraznit, že díky výsledkům hospodaření v předchozích letech má OZP vytvořeny dostatečné rezervy, aby vzniklou situaci zvládla bez dopadu na dostupnost a kvalitu zdravotních služeb pro své pojištěnce.

Aktuální situace však vzhledem k očekávanému vyčerpání rezerv všech zdravotních pojišťoven velmi zkomplikuje právě zahájené dohodovací řízení o cenách na rok 2023.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na celkem 40 místech napříč Českou republikou. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: Mgr. Nicol Lenertová - tisková mluvčí OZP - media@ozp.cz