OZP bonifikuje praktiky i za očkování proti COVID - 19 v domácím prostředí pojištěnců

Tisková zpráva

1. prosince 2021

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) si je vědoma nezastupitelné role všeobecných praktických lékařů. S cílem přispět k zajištění maximální proočkovanosti proti onemocnění COVID-19 teď OZP rozšiřuje svůj komplexní program podpory a motivace praktických lékařů k zapojení do očkování proti COVID-19 o bonifikaci za aplikaci očkování v rámci návštěvy lékaře u pojištěnce v jeho domácím prostředí, a to ve výši 500 Kč.

Smyslem tohoto nově zavedeného bonusu je motivovat praktické lékaře k návštěvě pojištěnce, který má zájem očkovat se, ale je pro něj obtížné se zaregistrovat nebo se dostavit do ambulance lékaře, v jeho domácím prostředí.

Doposud byli praktičtí lékaři odměňováni jednotnou částkou za aplikaci očkování a za edukaci o nezbytnosti tohoto očkování bez ohledu na to, zda úkony provedli ve své ordinaci nebo museli za pacientem vyjet. Oproti současnému bonusu cca 648 Kč za poskytnutí těchto služeb v ordinaci všeobecného praktického lékaře, může být nyní výše odměny v souvislosti s návštěvou lékaře u pojištěnce v domácím prostředí až 1380 Kč.

Tímto krokem chce OZP, v rámci podpory vedoucí k potřebné proočkovanosti, nejenom usnadnit dostupnost všem svým pojištěncům, ale i poděkovat praktickým lékařům za jejich komplexní péči o registrované pojištěnce OZP.

Současně v těchto dnech OZP obesílá individuálně každého praktického lékaře seznamem pojištěnců, kteří jsou u něho registrováni, a u kterých dosud neeviduje výkon aplikace očkování proti onemocnění COVID-19.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na celkem 40 místech napříč Českou republikou. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: Mgr. Nicol Lenertová - tisková mluvčí OZP - media@ozp.cz