Volba zdravotní pojišťovny je v dnešní době důležité rozhodnutí

Tisková zpráva

2. srpna 2021

Pandemie COVIDU-19 změnila pohled na úlohu zdravotní pojišťovny. Doba, kdy klienti zůstávali již od narození věrni té své, jediné, je tak pryč. I přesto, že má každý pojištěnec v ČR právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon, existují dnes mezi zdravotními pojišťovnami značné rozdíly. A to zejména v benefitech, díky kterým může rodina ušetřit až několik tisíc korun ročně, ale i v nabídce preventivních programů. V obou těchto směrech poskytuje Oborová zdravotní pojišťovna svým pojištěncům maximum. "Pro většinu lidí je pravděpodobně nejdůležitější být pojištěn u takové pojišťovny, která jim uhradí potřebnou zdravotní péči v době, kdy ji budou potřebovat. Jsem přesvědčený, že z tohoto pohledu je OZP ideální volbou," říká generální ředitel OZP Ing. Radovan Kouřil.

OZP - specialista na onkoprevenci

Se 740 000 pojištěnci patří OZP k velkým zdravotním pojišťovnám s kompletní sítí smluvních lékařů po celé republice a v době nemoci je připravena hradit i nákladnější zdravotní péči. "V Oborové zdravotní pojišťovně (OZP) jsme si vědomi hodnoty zdraví, a tak se snažíme podporovat naše pojištěnce v péči o to nejcennější, co mají. A protože je pro OZP prevence prioritou, mají naši klienti možnost absolvovat celou řadu bezplatných preventivních vyšetření, která jsou hrazena nad rámec povinných preventivních a screeningových vyšetření hrazených z veřejného zdravotního pojištění," vysvětluje Ing. Radovan Kouřil.

Například v rámci sedmi programů z řady STOP tak mají pojištěnci OZP od srpna loňského roku na výběr, zda preventivní vyšetření rakoviny prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů nebo dutiny ústní, osteoporózy či infarktu, absolvují formou bezplatného vyšetření u některého ze smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, nebo si vyberou jakéhokoliv jiného poskytovatele příslušné odbornosti, vyšetření si zaplatí a účtenku následně uplatní formou Kuponu v max. stanovené výši.

BENEFITY A COVID-19

Zájem pojištěnců OZP o preventivní vyšetření nádorových a civilizačních onemocnění, jejichž nabídku má Oborová zdravotní pojišťovna nejširší v rámci všech zdravotních pojišťoven, i přes složitou epidemiologickou situaci, strach lidí z onemocnění COVIDEM-19 a vládní nařízení v roce 2020 - nepolevil. Tyto programy tak vloni čerpalo více než 16 tisíc klientů v celkové výši přes 12 mil. korun.

V roce 2020 klienti OZP nejvíce využívali bezplatná vyšetření u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb i příspěvky na prevenci rakoviny kůže či prevenci rakoviny prsu. Prozatímní data potvrzují nejenom zájem o tato preventivní vyšetření také v letošním roce, ale i o prevenci celkově. Od ledna do června 2021 čerpalo zdravotně preventivní programy STOP cca 8 500 pojištěnců; náklady činily více než 6,5 mil. Kč.

Zejména teď, v letních měsících, jsou lidé více vystaveni spáleninám od slunce, které mohou vést až k zákeřné rakovině kůže. Proto se také OZP rozhodla v rámci DNE PREVENCE na pobočce OZP v Brně, která se nově přestěhovala na lépe dostupnou adresu, poskytnout lidem bezplatné vyšetření pigmentových znamének. V rámci Asistenční služby pak mají klienti OZP, s přístupem do aplikace VITAKARTA, možnost konzultovat zdravotní problémy (nebo se k lékaři přímo objednat) prostřednictvím Online medicínské poradny či NONSTOP linky: 844 111 000.

Kromě zdravotně preventivních programů z řady STOP rakovině a civilizačním onemocněním mohou pojištěnci OZP čerpat i příspěvek například na dentální hygienu ve výši až 2 000 Kč. Novinkou je letos celoroční Kupon na očkování do výše 1 000 Kč, příspěvek na lázeňské procedury v max. výši 2 000 Kč nebo Kupony pro chronicky nemocné a klienty se specifickými potřebami. V jejich rámci poskytuje OZP například příspěvek 4 000 korun pro onkologicky nemocné, až 5 000 Kč pro klienty s nízkobílkovinnou dietou či 1 000 korun pro děti s obezitou. Mezi benefity OZP nechybí ani programy pro specifické cílové skupiny - pro dárce krve, orgánů a kostní dřeně. OZP také přispívá na přímořské ozdravné pobyty dětí ve věku od 7 do 15 let a myslí na těhotné, maminky a novorozence, kterým přispívá na očkování nad rámec veřejného zdravotního pojištění či nabízí unikátní pojištění do 1 roku zdarma.

Dalším benefitem je i výhodné cestovní pojištění od VITALITAS či program slev a výhod PRO-FIT.

OZP - jednička v elektronické komunikaci

OZP si zakládá na elektronické komunikaci a je zároveň průkopníkem v moderních technologiích. Běžně dostupnou nositelnou elektroniku zapojila OZP do denní péče o své klienty v roce 2019 a stala se tak první zdravotní pojišťovnou v ČR, která umožnila, prostřednictvím své aplikace VITAKARTA, získat pojištěncům do 24 hodin vyhodnocení EKG křivky pořízené hodinkami s CE certifikací na měření EKG Apple Watch. Nabídku později rozšířila o hodinky Fitbit Sense, Samsung Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3. Na jejich pořízení mohou uživatelé VITAKARTY navíc získat v programu "Zdravotnické prostředky a pomůcky pro chronicky nemocné" příspěvek až 10 000 korun.

OZP je také jedinou zdravotní pojišťovnou, ve které mohou pojištěnci spolurozhodovat o tom, jak vysoká může být výše odměny jejich lékaře.

Prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která je již od roku 2011 jedním z klíčových nástrojů OZP pro komunikaci, má pojištěnec vše pěkně po ruce a nemusí přitom opustit pohodlí svého domova. Pro toho, kdo ale upřednostňuje osobní kontakt, jsou tu kamenné pobočky na 40 místech napříč republikou. "Klientská centra mají v rámci vzájemné kvalitní komunikace svou nezastupitelnou roli. Znalost regionálních specifik a osobní kontakt s klientem v místě jeho bydliště je velkou výhodou a pro mnoho pojištěnců může být také rozhodujícím faktorem při výběru zdravotní pojišťovny. Naším úkolem je proto mapovat návštěvnost klientských center a optimalizovat jejich počet a rozmístění. Důležitou roli hraje i dostupnost. Proto jsme také změnili adresu například v Mělníku, ve Žďáru nad Sázavou, v Brně či v Písku. Aktuálně řešíme i změnu místa expozitury Trutnov," dodává závěrem obchodní ředitelka OZP PhDr. Miloslava Lukešová.

V následujících tabulkách jsou uvedeny celkové roční náklady na onkologické pacienty (pojištěnce OZP) hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

 

 

 

 


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na celkem 40 místech napříč Českou republikou.

OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz