OZP vychází vstříc covidem zasaženým nemocnicím

Tisková zpráva

10. března 2021

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) bude všem nemocnicím v průběhu roku 2021 hradit předběžné platby, které vychází z předpokládané výše úhrad, a nebude je průběžně vázat na množství vykázané péče.

Toto opatření zajistí nemocnicím dostatek cash flow i v případech výrazného poklesu produkce v důsledku nutného omezení běžné péče z důvodu vyčlenění kapacit pro zajištění péče o pacienty s COVID-19.

V odůvodněných případech je OZP připravena, na základě žádosti nemocnic, stanovenou předběžnou úhradu navýšit.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na celkem 40 místech napříč Českou republikou.

OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz