Společným cílem OZP a COT group je motivovat pojištěnce k péči o zdraví

Tisková zpráva

15. února 2021

Praha, 15. února 2021 - Komunikační agentura COT group uspěla hned ve dvou veřejných zakázkách, které pro následující období vypsala Oborová zdravotní pojišťovna. COT pro ni bude připravovat klientský magazín BONUS po dobu dvou let a v roce 2021 i marketingovou a mediální strategii.

"V rámci vydávání časopisu BONUS bude mít agentura na starosti zajištění redakčního a grafického zpracování včetně autorských fotografií, článků a kompletní předtiskové přípravy. Tištěný časopis bude mít na webu a sociálních sítích nově svou elektronickou listovací verzi," říká obsahový ředitel agentury COT group Marek Hubač. "Rádi bychom naše čtenáře pozitivně motivovali k péči o to nejcennější, co máme - o naše zdraví. Věříme, že výsledkem spolupráce OZP s COT group bude klientský časopis, jenž se díky své nové podobě stane jak přehledným průvodcem v oblasti benefitů, které OZP svým klientům nabízí, tak rádcem a pomocníkem na cestě ke zdravému životnímu stylu," vysvětluje obchodní ředitelka OZP PhDr. Miloslava Lukešová.

Časopis BONUS vychází pololetně v nákladu téměř 40 tisíc kusů. K dostání je zdarma především na všech pobočkách Oborové zdravotní pojišťovny. Změnou projde jeho obsahová struktura, v rámci které se čtenářům představí hned několik nových rubrik. Na stránkách časopisu se veřejnost přehledně seznámí s hlavními benefity OZP a dalšími nadstandardními výhodami. Součástí obsahu bude více redakčních žánrů než doposud, a také více praktických rad. Věnovat se bude i problémům, které trápí mladší generace, jako jsou obezita, nebezpečí pohlavních chorob nebo rizika spojená s tetováním. Layoutu budou dominovat prvky výrazné korporátní identity OZP.

Komunikační agentura COT bude navrhovat a naplňovat i marketingovou a mediální strategii OZP, včetně přípravy kreativních výstupů. "I na výběru zdravotní pojišťovny záleží! A toto zdánlivě jednoduché, ale velmi důležité sdělení bude pro spolupráci OZP a COT v rámci komunikace směrem ke stávajícím i potenciálním klientům OZP klíčové," potvrdila obchodní ředitelka OZP PhDr. Miloslava Lukešová.

"V akvizičních kampaních proto odlišíme OZP od ostatních zdravotních pojišťoven. Rádi bychom prostřednictvím konkrétních příběhů zvýšili povědomí veřejnosti o tom, co vše svým klientům může pojišťovna nabídnout. OZP totiž disponuje řadou nadstandardních služeb, které si zaslouží pozornost," prozrazuje jednatelka agentury COT group Eva Frindtová.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v ČR. Své pobočky má ve všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry je dostupná na celkem 40 místech napříč Českou republikou. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu prostřednictvím aplikace VITAKARTA, která z pohodlí domova umožní pojištěnci využít veškerých služeb OZP, aniž by osobně navštívil kamennou pobočku. Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

COT group
Je komunikační agentura, která zastřešuje činnost 4 divizí - media, marketing, events, digital. Agentura organicky navazuje na činnost specializovaného vydavatelství COT media, které na trhu působí už 24 let. Do portfolia agentury patří magazíny významných hráčů na poli cestovního ruchu, dopravy nebo FMCG. Své zkušenosti společnost úspěšně zúročuje v oblasti pořádání B2B eventů, konferencí, workshopů, networkingu a poskytování PR a obsahového marketingu. Agentura se 6 let za sebou (2015-2020) umístila v žebříčku Českých 100 nejlepších. V letech 2018 a 2019 získala dle mezinárodně uznávané metodiky Dun & Bradstreet ocenění D&B Top Rating.


Kontakt za OZP:
Mgr. Nicol Lenertová
PR specialista / Tisková mluvčí
Mobil: +420 777 468 855
E-mail: nicol.lenertova@ozp.cz

Kontakt za COT group:
Zdeněk Novák
ředitel obchodu a marketingu COT group
Mobil: +420 739 126 946
E-mail: zdenek.novak@cot.cz