OZP hradí konzultace na dálku

Tisková zpráva

20. října 2020

Pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny, kteří se nemohou v souvislosti s epidemiologickou situací COVID-19 dostavit do ordinace smluvního partnera OZP, mají možnost konzultovat svůj stav na dálku. V nabídce hrazených zdravotních služeb formou distančního ošetření je i konzultace s psychiatrem nebo stomatologem.

OZP byla již na jaře, v době vyhlášeného nouzového stavu, jednou z prvních zdravotních pojišťoven, která umožnila těm odbornostem, u kterých to bylo možné, provádět vyšetření a konzultace zdravotního stavu ošetřovaných pacientů distanční formou.

"Vývoj telemedicíny v Česku vnímáme jako nezbytnost pro posun kvality zdravotních služeb s využitím možností, které nám moderní technologie umožňují nebo umožní. Rozhodně nejde o to "nahradit" práci lékaře, která bude i nadále rozhodující pro péči o pacienta. Jde o zcela nový nástroj ve spektru poskytovaných služeb, především na podporu dostupnosti zdravotní péče," říká zdravotní ředitelka OZP, MUDr. Jitka Vojtová, MBA. "V seznamu hrazených výkonů najdeme v současné době prozatím jen jednotky výkonů, které by bylo možno nazvat telemedicínou," dodává zdravotní ředitelka OZP, MUDr. Vojtová.

OZP proto s ohledem na současnou epidemiologickou situaci rozšířila svou nabídku hrazených výkonů formou distančního ošetření. Vedle výkonu TELEMEDICÍNA - VIDEOKONZULTACE VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM, který je platný od 1. července 2020, teď OZP akceptuje i distanční ošetření vykazované výkonem TELEFONICKÁ KONZULTACE PSYCHIATRA NEBO KLINICKÉHO PSYCHOLOGA V PÉČI O JEHO PACIENTA. Pacient, který se nemůže do ordinace psychiatra či klinického psychologa dostavit osobně kvůli respiračnímu infektu, nařízené izolaci či karanténě, tak může svůj zdravotní stav konzultovat telefonicky. V oboru adiktologie lze využít pro distanční komunikaci výkon MINIMÁLNÍ KONTAKT ADIKTOLOGA S PACIENTEM.

Z důvodu nutnosti řešení organizace péče v souvislosti s onemocněním COVID-19 mohou provádět konzultace svých pacientů distančním způsobem (tj. telefonicky, e-mailem, telekonferencí, videohovorem apod.) také stomatologové prostřednictvím výkonu SIGNÁLNÍ VÝKON EPIZODY PÉČE/KONTAKTU U PACIENTŮ OD 18 LET VĚKU V SOUVISLOSTI S VYŠETŘENÍM V ORDINACI ZUBNÍHO LÉKAŘE.

Kromě toho je smluvním partnerům OZP stále k dispozici i dlouhodobě zavedený výkon pro telefonickou konzultaci TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM.

Více informací pro lékaře:
Opatření v souvislosti s COVID-19


Změňte svoji zdravotní pojišťovnu a přihlaste se k OZP online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz

VITAKARTA je dostupná:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.styrax.dol.android
Apple: https://apps.apple.com/cz/app/mvitakarta/id470845670
Web: https://www.ozp.cz/vtk

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz