Vyjádření Oborové zdravotní pojišťovny ke kauze trestního stíhání společnosti CHAMBON

Tisková zpráva

2. září 2020

Ke kauze údajně neoprávněného vykazování genetických krevních testů, kterého se měla v letech 2009 - 2010 dopustit společnost CHAMBON, uvádí Oborová zdravotní pojišťovna, že se již v minulosti v této věci se společností CHAMBON vypořádala.

OZP vlastní činností zjistila, že v případě této společnosti může docházet k neoprávněnému vykazování laboratorních vyšetření, proto OZP provedla rozsáhlou kontrolu a veškerá neoprávněně vykázaná laboratorní vyšetření zmíněné společnosti odúčtovala.

"Tato částka byla v plné výši následně započtena proti dalším vyúčtováním za zdravotní služby," vysvětlil Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel OZP.

Z tohoto důvodu OZP v tuto chvíli nepožaduje další náhradu škody v rámci trestního řízení.

"Kontrolu vykázaných zdravotních služeb provádíme průběžně. Ve většině zjištěných případů se však jedná o administrativní pochybení, nikoli úmysl," dodává MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka OZP.

OZP jako jediná zdravotní pojišťovna zapojuje aktivně do procesu kontroly i své pojištěnce. Pojištěnci mohou prostřednictvím portálu VITAKARTA zkontrolovat zdravotní služby, které na ně byly vykázány. Této možnosti využilo v roce 2019 více než 40 tisíc pojištěnců, kteří takto ověřili zdravotní služby v hodnotě více než 1 miliardy korun.


Změňte svoji zdravotní pojišťovnu a přihlaste se k OZP online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz

VITAKARTA je dostupná:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.styrax.dol.android
Apple: https://apps.apple.com/cz/app/mvitakarta/id470845670
Web: https://www.ozp.cz/vtk

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz