Videokonzultace s lékařem, které bude OZP proplácet, ušetří čas i obavy z přeplněných čekáren

Tisková zpráva

30. června 2020

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) mají možnost nechat se i po pandemii koronaviru ošetřit přímo ze svého domova prostřednictvím videohovoru. Pro konzultaci na dálku se smluvním praktickým lékařem nebo lékařem - ambulantním specialistou k tomu obě strany potřebují vhodné zařízení s kamerou, mikrofonem a připojení k internetu.

O tom, že osobní návštěvy u lékaře byly pro pacienty v Česku ještě donedávna prioritou, svědčí fakt, že jejich počet byl dokonce dvakrát vyšší, než je v Evropě běžné. To se s příchodem pandemie koronaviru změnilo. Lidé začali zůstávat doma a mnohdy se tak paradoxně vystavili nebezpečí zanedbání svého zdraví. Telemedicína ale umožnila odborné sledování pacientů a přenos lékařských informací na dálku. OZP proto aktivně přistoupila k zařazení nově zavedeného výkonu Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem mezi hrazené zdravotní služby a je připravena ho svým smluvním partnerům od 1. července 2020 nasmlouvat. "OZP se dlouhodobě snaží využívat nástroje elektronické komunikace jak v oblasti vlastních služeb, tak v oblasti telemedicíny. Zavedením nového výkonu dáváme lékařům, v případě, že se na tom se svými pacienty dohodnou, možnost poskytovat zdravotní službu i bez přítomnosti pacienta v ordinaci," vysvětlil Ing. Radovan Kouřil, generální ředitel OZP. "Považuji to za první krok na dlouhé cestě k rozvoji telemedicíny, která může výrazně změnit české zdravotnictví," dodal Ing. Radovan Kouřil.

"Nově zavedený výkon Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem je primárně vhodný pro pacienty s méně závažnými zdravotními problémy nebo pro pacienty s chronickými či opakujícími se obtížemi. Může ale přinést i jistý komfort do života specifické skupině pojištěnců - např. s oslabenou imunitou, onkologicky nemocným nebo pojištěncům z odlehlejších oblastí. Pokud videokonzultace nebude pro zhodnocení stavu dostatečná, lékař kvalifikovaně rozhodne o dalším postupu," říká MUDr. Jitka Vojtová, MBA, zdravotní ředitelka OZP.

Tento způsob poskytované péče budou moci využívat všichni ambulantní lékaři při distančním kontaktu se svými pacienty, kteří jsou u daného lékaře buď registrováni či jsou v jeho dispenzární péči, nebo u kterých již proběhl přímý osobní kontakt s ošetřujícím lékařem. Výkon není určen pro provedení preventivní prohlídky a nenahrazuje ani telefonickou konzultaci, objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod. Aby mohl být uhrazen, musí lékař vést podrobný zápis ve zdravotnické dokumentaci pacienta s uvedením důvodu upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek včetně přesného času spojení.


Změňte svoji zdravotní pojišťovnu a přihlaste se k OZP online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz

VITAKARTA je dostupná:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.styrax.dol.android
Apple: https://apps.apple.com/cz/app/mvitakarta/id470845670
Web: https://www.ozp.cz/vtk

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz