Klienti OZP můžou během nouzového stavu využít virtuální kliniku

Tisková zpráva

24. dubna 2020

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny mohou po dobu nouzového stavu využívat služby virtuální kliniky EUC. Ta poskytuje zdravotní péči na dálku, přes internet, kdy lékař hovoří s pacientem přes chat a videohovor. Virtuální klinika umí na dálku pomoci s velkou částí obvyklých zdravotních obtíží; pokud lékař rozhodne, že je nutné vyšetření v ordinaci, sestra pacienta objedná do jedné z 26 klinik zdravotnické skupiny EUC.

"Nouzový stav umožňuje hradit služby virtuální kliniky z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je tedy dostupná bezplatně všem našim klientům, i těm, kteří nejsou registrováni u praktických lékařů EUC," říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

Virtuální klinika funguje přes počítač nebo přes mobilní telefon či tablet. Klient se nejprve online zaregistruje a vyplní základní údaje o svém zdravotním stavu. Anamnézu si následně pročte praktický lékař Virtuální kliniky EUC, který se s pacientem spojí pomocí aplikace přes živý videohovor nebo přes online chat.

"Lékaři ve virtuální klinice ordinují 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, s klientem se spojí do 30 minut. Virtuální klinika umí přes internet, bez osobní návštěvy v ordinaci, pomoci se zhruba 60 procenty pacientských dotazů. Samozřejmě - pro závažné zdravotní komplikace je první a jedinou volbou stále linka 155," vysvětluje Daniel Soukup, manažer Virtuální kliniky EUC.

"Poskytování zdravotních služeb na dálku je už dlouho běžnou součástí zdravotní péče v řadě zemí světa - v Německu, ve Velké Británii, v severských zemích. Inspirovali jsme se v zahraničí, konkrétně ve Švédsku. A to, co tam funguje, jsme přenesli do českého prostředí. Virtuální klinika umí pomoci lidem, kterým současná situace zkomplikovala přístup k jejich lékařům, a lze v ní řešit akutní i chronické zdravotní obtíže," říká Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny mohou již řadu let konzultovat svůj zdravotní stav se svým Asistentem zdraví na telefonním čísle 844 111 000 nebo prostřednictvím emailu. Před nedávnem OZP rozšířila možnosti konzultací s lékařem také o online poradnu prostřednictvím aplikace VITAKARTA. Jejím prostřednictvím se lze dotázat na zdravotní stav a na dotaz odpoví nejdéle do šesti hodin praktický lékař a do 48 hodin lékař v příslušné specializaci. Online poradnu provozuje OZP společně s uLékaře.cz.

"Telemedicína je tou cestou, po které se bude poskytování zdravotní péče v nejbližší budoucnost ubírat. Současný mimořádný stav rozvoj telemedicíny výrazně urychlil a potvrzuje se, že to je správná cesta i pro Českou republiku. OZP už řadu let významně investuje do rozvoje elektronické komunikace s klienty a do elektronizace péče, což se nám teď jednoznačně vyplácí," říká Radovan Kouřil.

"Jakkoli jsou některá stávající opatření přímo spojena s nouzovým stavem na území České republiky, dovolím si říct, že se potvrzuje, že poskytování zdravotních služeb na dálku do českého zdravotnictví patří. Následovat by měla už zcela konkrétní debata nad ustanovením jasných a dlouhodobých pravidel pro poskytování telemedicínských služeb na základě aktuálních zkušeností pacientů, lékařů a zdravotních pojišťoven," dodává Radovan Kouřil.


Změňte svoji zdravotní pojišťovnu a přihlaste se k OZP online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Skupina EUC:

Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Ve 26 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 9 prémiových), 11 mamocentrech, 20 lékárnách a 11 laboratořích zaměstnává 2 230 zdravotníků, kteří poskytnou péči 1 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. Vice na www.euc.cz

Pro více informací prosím kontaktujte:

Oborová zdravotní pojišťovna
Jiří Sochor
mluvčí
jiri.sochor@ozp.cz
604 706 713
  EUC
Eva Hokrová
mluvčí
eva.hokrova@euc.cz
607 646 018

Kontakt pro média: media@ozp.cz