OZP začala lékařům platit okamžitě, bez ohledu na splatnost faktury

Tisková zpráva

24. března 2020

Oborová zdravotní pojišťovna začíná s okamžitou platností svým lékařům platit za poskytnutou zdravotní péči ihned po faktické kontrole vystavených faktur i přesto, že smluvně dohodnutý termín úhrady je delší.

"Za stávající situace považujeme za nutné podpořit finanční stabilitu poskytovatelů zdravotních služeb, lékařů. Proto okamžitě přistupujeme k dřívější úhradě našich závazků. Faktury budeme od této chvíle hradit ihned po jejich kontrole, bez ohledu na to, že měly uvedenou až pozdější splatnost," říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

Oborová zdravotní pojišťovna také nebude lékařům snižovat dříve dojednanou zálohovou platbu, ani v případě výrazného poklesu produkce na straně poskytovatele zdravotní služby. Naopak je připravena zálohy zvýšit těm poskytovatelům, kteří kvůli epidemii nemoci COVID-19 čelí zvýšeným nákladům.

OZP také umožňuje svým smluvním lékařům komunikovat s pacienty na dálku, aby ti tak do ordinace chodili osobně, jen pokud to je opravdu nezbytně nutné. Všichni smluvní partneři OZP také již mohou předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky i na základě elektronické konzultace. Praktičtí lékaři pro děti i pro dospělé, ambulantní specialisté i zubaři mohou provádět některé typy vyšetření pacientů distančně. Kliničtí psychologové, logopedi a nejnověji také fyzioterapeuti mohou poskytovat některé úkony rovněž distančně, např. prostřednictvím videohovoru. OZP takto vedenou a zdokumentovanou komunikaci proplatí, jako by to bylo při osobní návštěvě ordinace.


VITAKARTA je dostupná:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.styrax.dol.android
Apple: https://apps.apple.com/cz/app/mvitakarta/id470845670
Web: https://www.ozp.cz/vtk

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit čistě online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz


Kontakt pro média: media@ozp.cz