OZP je připravena v souvislosti s možným výskytem nemoci Covid-19 v maximální míře vycházet vstříc klientům a lékařům

Tisková zpráva

2. března 2020

V souvislosti s možným rozšířením nemoci Covid-19 do České republiky je správným postupem při podezření na nákazu novým typem koronaviru telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, případně lékařskou pohotovostní službu nebo příslušnou krajskou hygienickou stanici, lze se také obrátit na infolinku Státního zdravotního ústavu na čísle 724 810 106. Teplota přes 38°C a respirační potíže totiž provázejí celou řadu dalších onemocnění a podezření na nákazu Covid-19 je možné spojovat jen s cestováním do již zasažených oblastí či s blízkým kontaktem s lidmi, kteří během posledních dvou týdnů v postižených oblastech pobývali.

"Jsme připraveni v maximální možné míře vycházet vstříc lékařům, výkony spojené s ošetřováním pacientů s podezřením na možnou nákazu novým druhem koronaviru jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění," zdůrazňuje Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. "Zároveň ujišťuji klienty, že uhradíme výlohy spojené s jejich ošetřováním i v případě, kdy by se nemocí nakazili v souvislosti s vycestováním do postižených oblastí. Samozřejmě ale zdůrazňuji, že s plnou vážností doporučujeme se těmto oblastem vyhnout," dodává Kouřil.

Na nákazu nemocí Covid-19 se neprovádějí preventivní testy. Pokud pacient trpí horečkou přes 38°C a má respirační potíže, ale nenavštívil zasaženou oblast nebo nebyl v úzkém kontaktu s někým ze zasažené oblasti, je správným postupem léčby vyšetření na běžná respirační onemocnění a následně domácí léčba, případně dle potřeby hospitalizace. Klinické vyšetření na přítomnost viru v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu není v tomto případě indikované.

Stejně tak není obvykle nutné vyšetření u lidí, kteří se během posledních 14 dnů pohybovali přímo v zasažených oblastech nebo byli v úzkém kontaktu s lidmi, kteří se z těchto oblastí vrátili, a nepociťují zdravotní potíže. Dle možností je však vhodné omezit kontakt s dalšími.

Teprve pokud pacient vykazuje současně jak klinická, tak epidemiologická kritéria, to jest má vysokou horečku a dýchací potíže a zároveň pobýval přímo v zasažené oblasti nebo byl v úzkém kontaktu s někým, kdo přicestoval ze zasažené oblasti, je vhodné začít uplatňovat příslušná ochranná opatření a testovat pacienta na přítomnost Covid-19.

Cestovní pojištění

Dceřiná společnost Oborové zdravotní pojišťovny, pojišťovna Vitalitas, která poskytuje cestovní pojištění, bude svým klientům plně hradit náklady související s případnou léčbou nemoci Covid-19 v zahraničí. Svým klientům, kteří se rozhodnou neodcestovat do zahraničí, pojišťovna vrátí pojistné v plné výši, bez standardního stornopoplatku.

Pokud už klient bude muset zůstat v zahraničí v karanténě, Vitalitas mu po ohlášení této skutečnosti na kontaktní centrum pojišťovny cestovní pojištění bezplatně prodlouží a uhradí případné náklady spojené s léčením.

Klienti Vitalitas také budou mít nárok na plnění z pojištění storna zájezdu, pokud si zájezd pořídili před vydáním doporučení necestovat do daného místa a až pak došlo k uzavření konkrétního cílového letiště či oblasti.

Základní informace:

  1. Pokud máte dýchací potíže a horečku, pak s největší pravděpodobností trpíte nemocí v České republice běžnou. Klid léčí. Běžte k lékaři, případně s ním konzultujte po telefonu. Využít můžete i poradu s Asistentem zdraví OZP na telefonu 844 111 000, e-mailu asozp@ozp.cz nebo prostřednictvím VITAKARTY.
  2. V případě, že máte teplotu přes 38 °C a dýchací potíže a zároveň jste pobýval/a v zasažených oblastech či jste byl/a v úzkém kontaktu s někým, kdo pobýval v zasažených oblastech, kontaktujte telefonicky svého lékaře, nechoďte do ordinace osobně, a domluvte se na dalším postupu.
  3. Provádět test na nemoc Covid-19 je možné jen v případě naplnění obou výše uvedených podmínek.
  4. Provedení testu na Covid-19 je v indikovaných případech plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má všech krajských městech a spolu s dalšími klientskými centry v řadě významných sídel v Česku je dostupná na celkem 40 pracovištích. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit čistě online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz


Kontakt pro média: media@ozp.cz