Radovan Kouřil ředitelem OZP na další čtyři roky

Tisková zpráva

28. listopadu 2019

Generálním ředitelem Oborové zdravotní pojišťovny bude po další čtyři roky Radovan Kouřil. Jednomyslně o tom rozhodla správní rada pojišťovny.

„Byl bych rád, aby naši klienti mohli být hrdí na to, že jsou pojištěni u OZP. Přestože je to nelehký úkol, obzvlášť v případě zdravotní pojišťovny, musíme ho mít stále na zřeteli jak v každodenní činnosti, tak při přípravě nových projektů, kterými se budeme chtít odlišit od konkurence,“ říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny.

text

Správní rada na svém zasedání také schválila zdravotně pojistný plán na rok 2020. Ten navyšuje platby poskytovatelům zdravotních služeb o bezmála dvě miliardy korun ve srovnání s letošním rokem. Nárůst výdajů je tak téměř desetiprocentní.

„Výdaje do zdravotnictví rostou každoročně zejména s ohledem na stárnutí populace a vstup nových technologií a léků do praxe. Pouhé přilití nových peněz do systému ale neznamená automaticky lepší péči o klienty. Dlouhodobou roli Oborové zdravotní pojišťovny proto vidím v tom, abychom byli schopni efektivně řídit náklady a v maximální míře odměňovali za kvalitu. Právě tím směrem míří i bonifikační programy pro lékaře schválené už v tomto zdravotně pojistném plánu,“ dodává Kouřil.

text

Ing. Radovan Kouřil nastoupil do OZP v roce 2011 jako výkonný ředitel. V roce 2016 byl jmenován do funkce generálního ředitele. V pojišťovnictví působí od roku 1996. Do roku 2010 působil jako finanční ředitel Hutnické zaměstnanecké pojišťovny, respektive České průmyslové zdravotní pojišťovny. V letech 1997 až 2010 zastával funkci vedoucího ekonomické sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je se 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.
Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz