Chytré hodinky zaznamenají EKG, zdravotní pojišťovna zajistí online zhodnocení kardiologem a klienta objedná k lékaři. Od teď s OZP realita

Tisková zpráva

18. června 2019

OZP jako první zapojuje běžně dostupnou nositelnou elektroniku do denní péče o své klienty. Zajistí online vyhodnocení záznamu EKG z komerčních chytrých hodinek atestovaným kardiologem. A pokud lékař z partnerského MDT - Mezinárodního centra pro telemedicínu objeví v křivce EKG zdravotní problém, může se klient nonstop obrátit na Asistenta zdraví OZP, který mu vše vysvětlí, doporučí návštěvu praktika, a poté mu pomůže najít kardiologa a rovnou ho k lékaři i objedná. EKG je vyhodnocené do 24 hodin po odeslání, službu můžou využívat exkluzivně jen klienti OZP.

Záznam EKG z chytrých hodinek umí upozornit na nepravidelný srdeční tep,
na arytmie. Nevyhodnotí srdeční infarkt,
a v žádném případě nenahrazuje zdravotnickou záchrannou službu.

1 1) Klient zaznamená EKG na chytrých hodinkách 2 2) Telefon zobrazí upozornění na nový záznam EKG
3 3) V aplikaci Zdraví zvolí Export pro lékaře 4 4) V aplikaci mVitakarta vybere Asistenční službu OZP
5 5) Zadá Medicínský požadavek a přiloží záznam EKG 6 6) Šifrovaný záznam dorazí do Mezinárodního centra pro telemedicínu
7 7) Atestovaný kardiolog záznam vyhodnotí 8 8) Klient obdrží nejdéle do 24 hod vyhodnocení záznamu lékařem
9 Případný krok 9) Při zdravotním problému Asistent zdraví poradí a po návštěvě praktika vyhledá a objedná ke kardiologovi

"OZP intenzivně rozvíjí využití nových technologií souvisejících s péčí o zdraví. Ať už je to nedávno představená robotická kontrola lékových interakcí naších klientů, automatická detekce chronických nemocí a následné poskytování rad pojištěncům nebo nejnovější vyhodnocování EKG z chytrých hodinek. Jsem rád, že je OZP první zdravotní pojišťovna, která udělala z nositelné elektroniky standardní součást rutinní péče o klienty v oblasti zdravotní prevence. Předpokládám, že právě tímto směrem, tedy směrem rozsáhlejšího využívání nositelné elektroniky, se bude zdravotnictví stále intenzivněji ubírat," říká Radovan Kouřil, generální ředitel OZP.

text

"Některé druhy srdečních arytmií jsou poměrně obtížně detekovatelné. Pacient může pociťovat chvilkové obtíže, které ale zpočátku rychle odezní, a tak jim nevěnuje pozornost. Tento typ medicínských problémů nemusí zachytit ani dlouhodobější sledování pomocí EKG Holteru, protože epizoda nemusí přijít právě v den, kdy má pacient Holter nasazený. V tom je velká síla nositelné elektroniky, protože pacient stihne zaznamenat ataku choroby a může svůj stav začít řešit s lékařem mnohem dřív, než se nemoc rozvine do dalších stádií," říká Veronika Bulková, ředitelka a majitelka MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu.

"Oproti standardnímu vícesvodovému záznamu EKG má jednokřivkové EKG z chytrých hodinek nejedno omezení. Proto nikdy nemůže nahradit návštěvu kardiologa. Umí nicméně upozornit na některé závažné poruchy srdečního rytmu, zejména na fibrilaci síní. Algoritmus v hodinkách záznam sám analyzuje a zobrazí strojové zhodnocení signálu. Přesto by tento jednoduchý záznam měl zhodnotit zkušený kardiolog, který z něj dokáže vyčíst více, respektive může nesprávný závěr matematického algoritmu opravit. Nicméně to hlavní je, že pokud se člověku podaří pořídit záznam EKG v době občasných subjektivních pocitů srdečních obtíží, může to být cesta k včasnému záchytu potenciálně nebezpečného onemocnění," říká Martin Fiala, předseda České asociace pro srdeční rytmus.

Prvním klientem, který vyhodnocení záznamu EKG z Apple Watch vyzkoušel, byl Martin Kysela: "Vyhodnocení záznamu EKG mi přišlo výrazně dřív, než za avizovaných 24 hodin, své výsledky jsem měl během půl hodiny. Systém se ovládá intuitivně a je příjemně jednoduchý."

text

Konzultaci záznamu EKG z chytrých hodinek můžou využívat majitelé chytrých telefonů se systémem iOS, jejichž aplikace Zdraví má příslušnou certifikaci platnou i pro Českou republiku. OZP nicméně počítá s tím, že jakmile to bude možné, rozšíří možnost vyhodnocení EKG i na elektroniku spolupracující s Androidem.

Klienti si mohou nechat lékařem ověřit až pět zaznamenaných křivek EKG měsíčně. V rámci pilotního provozu systému náklady na vyšetření hradí MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu a OZP pro ně poskytuje infrastrukturu v podobě své aplikace mVitakarta a asistenční služby Asistent zdraví. Pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny je lékařské vyhodnocení zaznamenaných křivek EKG zdarma.

Aplikace mVitakarta nabízí řadu pokročilých medicínských funkcí. Vedle vyhodnocování EKG je to například také robotická detekce potenciálně nevhodných kombinací léků. Tu VITAKARTA zvládá plně automaticky, aniž by uživatel musel seznam svých léků do aplikace ručně zadávat, a to díky tomu, že je VITAKARTA přímo napojena na interní informační systém Oborové zdravotní pojišťovny, který eviduje platby za léky vydané na předpis; ručně je do VITAKARTY možné přidat volně prodejné léky zakoupené v lékárně. Dále aplikace umožňuje například také bezpečně ukládat data z lékařských vyšetření.

text

V aplikaci VITAKARTA je registrováno 451 000 klientů Oborové zdravotní pojišťovny, má ji tedy už 6 z 10 klientů pojišťovny. Do telefonu si mobilní aplikaci nainstalovalo 50 000 lidí, zhruba 20 000 v systému iOS. Aktivně se do VITAKARTY každý den přihlásí průměrně téměř čtyři tisíce uživatelů, a v loňském roce si VITAKARTU spustilo více než 213 tisíc klientů.

Přes VITAKATU lze kontrolovat výdaje na zdravotní péči a platit zdravotní pojištění. Jejím prostřednictvím si také klienti OZP nechávají proplatit příspěvky z Fondu prevence, kdy stačí pouze vyfotit doklad o zaplacení benefitu, například očkování, permanentky do bazénu nebo třeba účtenky za brýle. OZP navíc svým klientům umožňuje přes VITAKARTU například také hodnotit své lékaře v nemedicínských parametrech, jako je kvalita komunikace lékaře a sestry nebo prostředí ordinace a čekárny. Hodnocení jsou pak veřejně dostupná na atlasdoktoru.cz.

Fibrilace síní

Fibrilace síni je nejrozšířenější druh poruchy srdečního rytmu, arytmie. Onemocněním trpí až tři procenta populace, v České republice se tedy týká zhruba 300 000 lidí. Choroba nepředstavuje bezprostřední ohrožení života, snižuje ale výkonnost a kvalitu života a v dlouhodobější perspektivě zvyšuje riziko vzniku mozkové příhody, srdečního selhávání a asi dvojnásobně zvyšuje relativní riziko smrti. Neléčená fibrilace síní vede k dalším změnám srdečního svalu na vazivo a zpětně tak zhoršuje důvody svého vzniku. Zejména v počáteční době, kdy se vyskytuje epizodicky, může být obtížné ji zachytit na běžném EKG nebo kratších EKG Holterech.

VITAKARTA v číslech10

Vitakarta je dostupná:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.styrax.dol.android
iOS: https://itunes.apple.com/cz/app/mvitakarta/id470845670?mt=8
Web: www.vitakarta.cz

Pro více informací prosím kontaktujte

Oborová zdravotní pojišťovna
Jiří Sochor
tiskový mluvčí
604 706 713
jiri.sochor@ozp.cz

MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu
+420 514 514 480
mdt@mdt.cz
www.mdt.cz

MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu

MDT-Medical Data Transfer, Mezinárodní centrum pro telemedicínu funguje od roku 2008. Nabízí na českém a slovenském trhu s unikátní služby v oblasti telemonitorace pacientů. Spolupracuje s ním většina českých a slovenských kardiocenter a řada předních českých a slovenských kardiologů se specializací v arytmologii. Celkově již MDT telemedicínským sledováním ošetřilo přes 55 000 pacientů a dalších více než 120.000 offline vyhodnocením. Dohromady lékaři MDT vyhodnotili přes 28,5 milionu EKG záznamů.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 730 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra. V průběhu roku 2018 OZP významně zvýšila počet kontaktních míst o tři desítky klientských pracovišť OZP Expres, a celkem je tak OZP dostupná na bezmála šedesáti místech po celé ČR. OZP poskytuje svým klientům nonstop Asistenční službu a elektronickou komunikaci, zejména portál VITAKARTA, který umožňuje bezpečně využít služby nabízené OZP bez nutnosti osobní návštěvy pobočky.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit čistě online během jedné minuty: www.chcidoozp.cz


Kontakt pro média: media@ozp.cz