Průlomový projekt OZP a výrobce terapie umožní lidem trpícím nekontrolovatelnými úniky moči a stolice přístup k nejmodernější léčbě

Tisková zpráva

15. únor 2019

Oborová zdravotní pojišťovna uzavřela jedinečnou dohodu s výrobcem inovativní a také velmi nákladné terapie, která pojišťovně zaručuje, že z prostředků veřejného zdravotní pojištění zaplatí léčbu pouze u těch pacientů, kterým terapie významně zlepšila život. Pokud léčba nemá dostatečně kvalitní výsledky, hradí její náklady výrobce. OZP tímto způsobem hradí sakrální modulaci, což je velmi účinná léčba nejzávažnějších nekontrolovatelných úniků moči a stolice. U pacientů, kteří netrpí některými dalšími komplikacemi, jež by její použití znemožňovaly, při této terapii implantovaný neurostimulátor jemnými elektrickými impulzy obnovuje normální funkci močového ústrojí a střevního traktu. Díky průlomové smlouvě o sdíleném riziku s dodavatelem technologie, společností Medtronic, pojišťovna proplatí terapii pouze u těch pacientů, kterým prokazatelně pomohla. Náklady v případě neúspěchu nese společnost Medtronic.

"Oborová zdravotní pojišťovna je dlouhodobě na čele v zavádění moderních léčebných postupů i typů smluv s poskytovali zdravotní péče. Abychom našim klientům umožnili přístup k nejnovějším technologiím a terapiím, hledáme inovativní cesty proplácení nových terapií ze systému veřejného zdravotního pojištění, přičemž klademe velký důraz na efektivitu těchto terapií a hospodárné využití prostředků," zdůrazňuje Radovan Kouřil, generální ředitel OZP a dodává: "Se společností Medtronic jsme proto připravili a podepsali první risk-sharingový projekt - tedy projekt sdíleného rizika funkčnosti terapie plátcem i výrobcem týkající se sakrální neuromodulace. Víme, že prostředky ze systému veřejného zdravotního pojištění budou použity efektivně, protože budeme hradit jen tu terapii, která pacientovi skutečně pomůže."

Smlouva OZP se společností Medtronic zaručuje, že pojišťovna proplatí cenu zdravotnických pomůcek a trvalého neurostimulátoru pouze v případě, kdy se jednoznačně prokáže, že léčba pomáhá a zdravotní stav pacienta se zlepšil alespoň o 50 procent. Elektrody se nejprve implantují zkušebně. Pokud se v ověřovací fázi stav pacienta nezlepší, veškeré náklady testu terapie ponese výrobce, tedy společnost Medtronic. Pokud je ověřovací fáze úspěšná, následuje trvalé zavedení neurostimulátoru. Úspěšnost léčby se pak znovu ověřuje po šesti měsících. A v případě, že by léčba půl roku po trvalém zavedení neurostimulátoru nebyla dostatečně efektivní, tedy nepřinášela zlepšení alespoň o 50 procent oproti původnímu stavu, poskytne společnost Medtronic nový systém pro sakrální neuromodulaci pro dalšího pacienta zcela zdarma. Cena technologie je přes 300 000 Kč.

"Naším posláním je rozšiřovat přístup pacientů k nejmodernějším terapiím a medicínským technologiím zlepšujícím kvalitu jejich života. Věříme, že cestou, jak můžeme léčit více lidí při zachování nebo snížení současných nákladů, jsou smysluplné inovace, aktivní využívání zdravotnických dat a transparentní systém. Proto jsme jako světový lídr v oblasti medicínských technologií připraveni převzít riziko související s léčbou pacienta. Jsme přesvědčeni, že je to krok, který musíme udělat, abychom si byli jisti, že hodnota, kterou naše terapie vytvářejí a přinášejí, je skutečná a má reálný pozitivní dopad na životy lidí," zdůrazňuje Michal Vondraš, ředitel české pobočky mezinárodní medicínsko-technologické společnosti Medtronic a dodává: "Věřím, že přesně definované parametry tohoto projektu a jasně měřitelné výsledky prokážou efektivitu a význam sakrální neuromodulace pro lidi s fekální a urinální inkontinencí a budou dobrým základem pro rozšíření přístupu k této terapii v České republice."

JANA B.

Jednou z pacientek, které metoda sakrální neuromodulace pomohla, je Jana B, kterou problémy postihly v devatenácti letech. "Před tou nemocí jsem daleko víc chodila ven a užívala si života. Pak jsem musela všechno omezit, protože člověk má strach vyjít mimo domov. Jakákoli aktivita, kde se muselo zůstat přes noc, pro mě naprosto neexistovala," říká.

Jana vyzkoušela celou řadu metod léčby, absolvovala i několik operací, které ale její stav nezlepšily. Změna přišla až se sakrální neuromodulací, kterou Jana podstoupila v rámci ověřování této metody v České republice. "Jasné zlepšení jsem cítila už během testovací fáze. Učila jsem se znovu spoléhat na svoje vlastní tělo; že funguje tak, jak má. Nakonec přesvědčit sebe sama, vyléčit si v tomhle ohledu vlastní hlavu, byla ta složitější část," dodává Jana.

Samotný zákrok je miniinvazivní a pro pacienta velmi šetrný. Operace obvykle trvá tři čtvrtě hodiny až hodinu, pacient v nemocnici stráví jeden až dva dny a výkon je možné provádět i v režimu jednodenní chirurgie. Rekonvalescence zabere jen několik dní, a pokud léčba zabírá, pacient se může vrátit do normálního života i do práce.

Sakrální neuromodulace přichází v úvahu jako řešení nejtěžších typů úniků stolice nebo moči ve chvíli, kdy standardní léčba nezabírá. Základním předpokladem je, aby pacient neměl poškozené nervy respektive svěrače, které elektroda stimuluje, a byl schopen psychicky přijmout fakt, že bude mít v těle cizí předmět. Výkon budou provádět nemocnice v Ostravě, Brně, Hradci Králové a v Praze.

O SAKRÁLNÍ NEUROMODULACI

sakrální neuromodulace Močová a fekální inkontinence jsou poměrně rozšířeným problémem, s nímž se potýká řada mužů i žen. K problémům s úniky moči nebo stolice navíc nedochází jen s rostoucím věkem, ale i v důsledku mechanického poškození svalů nebo nervů, například při porodu, nebo v důsledku různých onemocnění, neurologických poruch nebo po opakovaných operacích. Vedle fyzických obtíží má onemocnění negativní dopad i na psychiku pacienta, kdy dochází k vážnému poškození sebevědomí, společenského života a partnerských vztahů. Lidé trpící těmito intimními problémy se za svůj stav stydí a často je trápí i nepřijatelná hygienická situace. Cítí se tak absolutně vyřazeni ze společnosti a v neustálém strachu ze ztrapnění se izolují doma.

Naději na návrat do plnohodnotného života pacientům poskytuje nejmodernější metoda léčby - tzv. sakrální neuromodulace. Unikátní terapie spočívá v implantaci malého neurostimulátoru do pánevní oblasti. Zde přístroj prostřednictvím elektrod vysílá jemné elektrické impulsy na stimulaci sakrálních nervů. To pomáhá obnovit funkci močového měchýře a močových cest v případě močové inkontinence, nebo funkci střevního traktu v případě fekální inkontinence. Ve srovnání s jinými postupy má tato terapie mnohem lepší výsledky - uvádí se snížení počtu inkontinenčních příhod až o 95 %.

O SPOLEČNOSTI MEDTRONIC

Jako světový lídr v oblasti medicínských technologií, služeb a řešení pro zdravotnictví společnost Medtronic zlepšuje životy milionům lidí na celém světě. Medtronic, jako mezinárodní společnost, zaměstnává více než 85 000 lidí ve 160 zemích světa. Formou přímého zastoupení působí Medtronic i v České republice. Více informací na www.medtronic.com nebo www.medtronic.cz.

Medtronic
Michal Holčík
PR & Communications Manager
+421 904 132 165
michal.holcik@medtronic.com

Oborová zdravotní pojišťovna
Jiří Sochor
tiskový mluvčí
+420 604 706 713
jiri.sochor@ozp.cz


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz