Studie VŠE: Oborová zdravotní pojišťovna je nejzdravější zdravotní pojišťovnou

Tisková zpráva

16. října 2018

Oborová zdravotní pojišťovna je nejzdravější zdravotní pojišťovnou v České republice. Ukázala to studie Národohospodářské fakulty Vysoké školky ekonomické. Ta srovnávala pojišťovny zejména na základě reálných ekonomických ukazatelů a právě OZP vyšla jako finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna.

"Jsem přesvědčen, že je to proto, že se snažíme řídit pojišťovnu tak, aby byla jak dlouhodobě ekonomicky stabilní a vytvářela rezervy, tak zároveň maximalizovala služby a benefity pro pojištěnce," říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. "A samozřejmě mě velmi těší - ale nepřekvapuje - že se OZP umístila nejvýš," dodává Kouřil.

"České ekonomice se daří nadmíru dobře. Přesto zdravotní systém nevytváří dostatečné rezervy. Ve studii jsme modelovali dvě situace. Krátkou, ale za to hlubokou recesi, jako v roce 2009, a jednu delší dvouletou, ale mírnější, jako v letech 2012 - 2013. V prvním případě dojdou ve zdravotnictví peníze na začátku roku 2020, ve druhém případě na konci roku 2020. Proto jsme přesvědčení, že je důležité znát podrobně finanční kondici nejen systému jako takového, ale i jednotlivých pojišťoven," řekl Štěpán Křeček z Katedry hospodářské a sociální politiky Národohospodářské fakulty VŠE, autor studie.

"Myslím, že to nejcennější na studii je přepočet finančních rezerv na počet úhradových dní. Neboli údaj, kolik dní by pojišťovny vydržely platit poskytovanou péči pouze ze svých rezerv. A to celkově není ani měsíc. Věřím, že doma by nikdo nechtěl hospodařit tak, aby měl peníze na výdaje jenom na měsíc dopředu. Přesto dnes díky ekonomickému růstu poskytovatelé péče tlačí na rozpuštění rezerv do vyšších plateb. Takže jsem rád, že jsme i od nezávislé instituce slyšeli, že je třeba šetřit, že pojišťovny ve skutečnosti velké rezervy nemají. Je jen logické v době růstu spořit na horší časy," dodává Kouřil.

Ekonomická analýza zdravotních pojišťoven v České republice pro rok 2018 hodnotila jednotlivé zdravotní pojišťovny v řadě ekonomických kritérií jako je například právě objem rezerv přepočtený na úhradové dny; hodnotila ale také investice pojišťoven do prevence nebo do kvality klientské péče.

Jsme nejzdravější zdravotní pojišťovna

Jsme nejzdravější zdravotní pojišťovna

Jsme nejzdravější zdravotní pojišťovna


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz