OZP je ekonomicky zdravá pojišťovna

Tisková zpráva

15. září 2016

Oborová zdravotní pojišťovna se znovu umístila mezi finančně nejzdravějšími zdravotními pojišťovnami v České republice dle Indexu zdraví zdravotních pojišťoven publikovaného Platformou zdravotních pojištěnců. OZP tak obhájila dobrý výsledek v hodnocení z prvního ročníku Indexu.

"Oborová zdravotní pojišťovna dlouhodobě pečuje o vyrovnané hospodaření. V dobrých ekonomických časech střádáme na ty horší. A vyplácí se to. V prvé řadě v tom, že jsme s to dostát včas závazkům vůči našim smluvním partnerům, takže naši klienti mají jistotu, že jsme schopni jim dlouhodobě zajišťovat potřebnou péči. Vyrovnané hospodaření je právě toho základním předpokladem," říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny, a připomíná, že právě Oborová zdravotní pojišťovna jako jediná ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vloni hospodařila s kladnou bilancí.

"Při výběru zdravotní pojišťovny je důležité zhodnotit vedle ekonomických ukazatelů zejména také dostupnost lékařů, se kterými pojišťovna spolupracuje," upozorňuje nad aktuálními výsledky Indexu zdraví zdravotních pojišťoven Mario Böhme, vedoucí obchodního odboru Oborové zdravotní pojišťovny, a dodává, že síť smluvních lékařů OZP pokrývá celou Českou republiku.

Spolu s péčí o dobré hospodaření Oborová zdravotní pojišťovna dlouhodobě posiluje elektronické služby, které nabízí svým klientům. Její systém Vitakarta využívá už přes 320 000 jejích pojištěnců. Díky němu můžou například průběžně sledovat výdaje účtované lékaři z jejich zdravotního pojištění a případně upozorňovat na možné nesrovnalosti, můžou online vyřizovat veškerou administrativu spojenou se zdravotním pojištěním, včetně elektronických plateb pojištění kartou nebo skenováním QR kódů, a nejnověji můžou také hodnotit své lékaře v několika soft-kritériích jako je kvalita komunikace lékaře a sestry nebo prostředí ordinace, přičemž výsledky tohoto hodnocení jsou veřejně dostupné komukoli, nejen pojištěncům OZP, na adrese www.atlasdoktoru.cz


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 740 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz