Klienti Oborové zdravotní pojišťovny mohou být bez obav z omezování péče

Tisková zpráva

29. února 2016

Klienti Oborové zdravotní pojišťovny se nemusejí obávat, že by jim ambulantní lékaři odmítali předepsat potřebné léky nebo laboratorní nebo rentgenová vyšetření. Hospodářské výsledky OZP dovolují, že pojišťovna může již nyní potvrdit, že při vyúčtování předběžných úhrad za loňský rok opět nebude uplatňovat regulační srážky za překročení limitů na předepsané léčivé přípravky a vyžádanou péči. Nehrozí tedy, že by v dubnu po praktických lékařích, gynekolozích, a dalších ambulantních specialistech chtěla zpět část výdajů za předepsaná léčiva a vyžádanou péči v případech, že důvodně překročili smluvně sjednaný limit nákladů.

"Klienti OZP tak již dnes vědí, že v případě předpisu léčivého přípravku nebo při vystavení žádanky na vyšetření na nich lékař nebude chtít ušetřit z obavy, že by mohl překročit smluvně dohodnutý limit maximální úhrady," říká Radovan Kouřil, generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny. Dodává, že OZP jako jediná ze zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven vloni hospodařila s kladnou bilancí všech fondů pojišťovny ve výši 169 milionů korun. To pojišťovně umožňuje rozdělit více prostředků na zajištění kvalitní zdravotní péče svým pojištěncům.


Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)

OZP je s více než 735 tisíci klienty třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v České republice. Své pobočky má ve všech krajských městech a kromě nich jsou klientům k dispozici další klientská centra, Asistenční služba OZP a služby elektronické komunikace, zejména portál VITAKARTA ONLINE, který poskytuje služby první elektronické zdravotní pojišťovny v Česku.

Svou dobrou pověst mezi zdravotnickou veřejností si OZP trvale zabezpečuje včasnou úhradou všech svých závazků. Pro veřejnost je pak atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v optimální síti smluvních partnerů.


Kontakt pro média: media@ozp.cz